EVRENSEL HİZMET KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

Son Güncelleme: 30.10.2019
YASAL HAKLARINIZ VE ÇÖZÜM YOLLARINIZ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERDİĞİNDEN LÜTFEN BU EVRENSEL HİZMET KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİ DİKKATLİCE OKUYUN.
1. GENEL BAKIŞ
Bu Evrensel Hizmet Koşulları Sözleşmesi (bu “Sözleşme”) sizinle Oğuzcan Günay Tasarım Stüdyosu, Basılı ve Dijital Hizmetler (“”) arasındadır ve bu web sitesini (“Site”) kullandığınız veya elektronik olarak kabul ettiğiniz tarihte yürürlüğe girer. Bu Sözleşme, bu Siteyi ve bu Site üzerinden satın alınan veya erişilen ürün ve hizmetleri (ayrı ayrı ve birlikte “Hizmetler”) kullanımınızla ilgili genel şart ve koşulları belirler. Hizmetler Sözleşmeleri ve ek politikalar, belirli Hizmetler için geçerlidir ve bu Sözleşmeye ek olarak mevcuttur, bu Sözleşmenin yerine geçmez. Bir Hizmetler Sözleşmesi hükümleri ile bu Sözleşmenin hükümleri arasında bir tutarsızlık olması durumunda geçerli Hizmetler Sözleşmesinin hükümleri geçerli olacaktır.
“Biz”, “bize” veya “bizim” gibi terimler Oğuzcan Günay Tasarım Stüdyosu, Basılı ve Dijital Hizmetler anlamına gelecektir. “Siz”, “sizin”, “Kullanıcı” veya “müşteri” terimleri ise bu Sözleşme’yi kabul eden, hesabınıza erişimi olan veya Hizmetleri kullanan herhangi bir kişi veya kuruluş anlamına gelecektir. Bu Sözleşmedeki hiçbir hükmün, herhangi bir üçüncü taraf hakkı veya avantajı sağladığı kabul edilmeyecektir.

2. SÖZLEŞME, SİTE VEYA HİZMETLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Oğuzcan Günay mutlak yetki kendisine ait olmak üzere bu Sözleşmeyi, tüm politikaları veya bu belgeye eklenen sözleşmeleri dilediği zaman değiştirilebilir ya da düzenleyebilir ve bu değişiklikler veya düzenlemeler, Sitede yayınlandıktan hemen sonra geçerli olur. Söz konusu değişikliklerden veya düzenlemelerden sonra bu Siteyi veya Hizmetleri kullanımınız, bu Sözleşmenin son sürümünü kabul ettiğiniz şeklinde yorumlanır. Bu Sözleşmenin son halini kabul etmiyorsanız bu Siteyi veya Hizmetleri kullanmayın (veya kullanmaya devam etmeyin). Ayrıca, Oğuzcan Günay size bu Sözleşmede yaptığı değişiklikleri veya düzenlemeleri zaman zaman e-posta ile bildirebilir. Bu nedenle, hesap (“Hesap”) bilgilerinizi güncel tutmanız çok önemlidir. Oğuzcan Günay, böyle bir hatanın yanlış veya güncel olmayan bir e-posta adresinden kaynaklanması durumunda bir e-posta bildirimi almamanızdan dolayı hiçbir sorumluluk veya sorumluluk üstlenmez. Buna ek olarak, Oğuzcan Günay bu Anlaşmanın şartlarının Sizin tarafınızdan ihlal edilmesi durumunda Hizmetleri kullanımınızı feshedebilir. OĞUZCAN GÜNAY HERHANGİ BİR ZAMANDA BU SİTE VEYA HİZMETLERİN FİYATLAR VE ÜCRETLER DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNÜ DÜZENLEME, DEĞİŞTİRME VEYA KALDIRMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

3. UYGUNLUK; YETKİ
Bu Site ve Hizmetler yalnızca ilgili yasalar çerçevesinde yasal açıdan bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek bireyler (“Kullanıcılar”) tarafından kullanılabilir. Bu Site veya Hizmetleri kullanarak (i) en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu, (ii) ilgili yasalar uyarınca yasal açıdan bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek durumda olduğunuzu veya (iii) Amerika Birleşik Devletleri veya diğer ilgili yargı bölgeleri yasaları çerçevesinde sunulan Hizmetleri satın almaya veya almaya yasaklı bir kişi olmadığınızı kabul ve beyan edersiniz.
Bu Sözleşmeyi bir tüzel kişi adına kabul ediyorsanız, bu Sözleşmede yer alan şartlar ve koşullar için bu tüzel kişiyi bağlayıcı yasal yetkiye sahip olduğunuzu beyan ve kabul edersiniz; bu durumda “siz”, “Kullanıcı” veya “müşteri” terimi bu tüzel kişi anlamına gelir. Bu Sözleşme’ye ilişkin elektronik kabulünüzden sonra Oğuzcan Günay söz konusu tüzel kişiyi bağlayıcı yasal yetkiye sahip olmadığınızı tespit ederse ödeme yükümlülükleri de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerden kişisel olarak siz sorumlu tutulacaksınız. Oğuzcan Günay, Oğuzcan Günay tarafının, Oğuzcan Günay doğru ve şirketinizin yetkili bir temsilcisinden geldiğinde inandığı talimat, bildirim, belge veya yazışmaya güvenmesi nedeniyle meydana gelebilecek hiçbir kayıp veya hasardan yükümlü olmayacaktır. Bu talimatın, bildirimin, belgenin veya iletişimin gerçekliğine ilişkin makul düzeyde şüphe söz konusuysa Oğuzcan Günay ek kimlik doğrulama işlemi yapmanızı gerektirme hakkını saklı tutar (ancak sorumluluk almaz). Ayrıca işlemler için taraf olduğunuz, temsilciniz olarak işlem yapan herhangi birinin ve hesabınızı veya Hizmetleri kullanan herhangi birinin taraf olduğu bu Anlaşma şartlarına tabi olduğunuzu kabul edersiniz.

4. HESABINIZ
Bu Site’nin veya Hizmetler’in bazı özelliklerine erişmek için bir Hesap oluşturmanız gerekir. Oğuzcan Günay için, Hesabınızı oluşturduğunuzda gönderdiğiniz tüm bilgilerin doğru, geçerli ve eksiksiz olduğunu ve Hesap bilgilerinizi doğru, geçerli ve eksiksiz halde tutacağınızı beyan ve kabul edersiniz. Oğuzcan Günay herhangi bir nedenle Hesap bilgilerinizin yanlış, eksik veya geçersiz olduğunu düşünüyorsa Oğuzcan Günay, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Hesabınızı askıya alma ve feshetme hakkını saklı tutar. Sizin tarafınızdan yetkilendirilmiş olsun veya olmasın hesabınızda gerçekleşen etkinliklerin sorumluluğu yalnızca size aittir ve müşteri numaranız/giriş bilgileriniz, şifreniz, Ödeme Yöntemleriniz (aşağıda açıklandığı şekilde) ve müşteri PIN kodunuz da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın Hesap bilgilerinizin güvenliğini sağlamanız gerekir. Güvenlikle ilgili amaçlarla Oğuzcan Günay şifrenizi ve müşteri PIN kodunuzu her bir Hesap için en az altı (6) ayda bir değiştirmenizi önerir. Hesabınızın güvenlik ihlali veya yetkisiz kullanımı ile ilgili olarak Oğuzcan Günay tarafını derhal bilgilendirmelisiniz. Oğuzcan Günay hesabınızın yetkisiz kullanımı nedeniyle meydana gelebilecek kayıplardan sorumlu olmayacaktır. Ancak sizin tarafınızdan veya yetkili ya da yetkisiz bir kişi tarafından kaynaklanıp kaynaklanmadığından bağımsız olarak Hesabınızın neden olduğu, Oğuzcan Günay veya diğerlerinin uğradığı kayıptan siz sorumlu tutulabilirsiniz.

5. GENEL DAVRANIŞ KURALLARI
Şunları beyan ve kabul edersiniz:
5.1. Gönderdiğiniz içerikler dahil olmak üzere bu Site ve Hizmetleri kullanımınız, bu Sözleşme, Hizmetleriniz için geçerli olabilecek tüm geçerli Hizmet Sözleşmeleri veya politikaları ve ilgili tüm yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olacaktır.
5.2. Kullanıcı İçeriği (aşağıda tanımlandığı şekliyle) veya önceden açıkça yazılı onayını almadan herhangi bir Kullanıcı veya başka bir kişi hakkında genel olmayan veya kişisel olarak tanımlanmasını sağlayacak bilgileri toplayamaz veya derleyemezsiniz (veya başkalarının toplamasına veya derlemesine izin veremezsiniz).
5.3. Bu Siteyi veya Hizmetleri (Oğuzcan Günay tarafından takdir yetkisi kendinde olarak belirlenme şartıyla) aşağıdaki şekillerde kullanamazsınız:

• Yasa dışı veya yasa dışı faaliyetlerin yapılmasını teşvik eden;
• Çocuk pornografisinin veya çocuk istismarının tanıtımını yapma, buna teşvik etme veya bu türde faaliyette bulunma;
• Terörü, insanlara, hayvanlara veya mülklere karşı şiddeti destekleyen, teşvik eden veya içeren;
• Spam ya da izinsiz toplu e-posta ya da bilgisayar veya ağ korsanlığı veya saldırısı konularını teşvik eden veya bu faaliyetlerde bulunan;
• Ryan Haight Online Eczacılık Tüketici Koruma Yasası 2008 veya benzer bir mevzuatı ihlal etme ya da geçerli reçete olmadan reçeteli ilaçların satışının veya dağıtımının tanıtımını yapan, buna teşvik eden veya bu tür faaliyette bulunan;
• 2017’nin Çevrimiçi Seks Ticareti Yasası’nı veya benzer yasal düzenlemeleri ihlal etme veya fuhuş ve/veya seks kaçakçılığını teşvik etme veya kolaylaştırma;
• Başka bir Kullanıcının veya başka bir kişi veya kurumun fikri mülkiyet haklarını ihlal eden;
• Başka bir Kullanıcının veya başka bir kişi veya kurumun gizlilik veya aleniyet hakkını ihlal eden veya başka bir Kullanıcıya veya başka bir kişi veya kuruma karşı olan gizlilik yükümlülüğünüzü ihlal eden;
• Bu Sitenin veya bu Sitede yer alan Hizmetlerin çalışmasını etkileyen;
• Herhangi bir yazılımın veya donanımın işlevini bozmak, zarar vermek veya sınırlamak üzere tasarlanmış veya bunları yapabilecek özelliklere sahip virüs, solucan, hata, Truva atı veya benzeri kod, dosya veya program içeren veya bunları yükleyen; veya
• Oğuzcan Günay veya Oğuzcan Günay Hizmetleriyle ilgili olarak hatalı veya yanıltıcı ifadeler veya doğrulanmamış ya da karşılaştırmalı iddialar içeren.

5.4. Oğuzcan Günay tarafından açıkça yetki verilmediği sürece bu Site veya Hizmetleri kopyalayamaz veya herhangi bir ortamda dağıtamazsınız.
5.5. Bu Siteyi veya bu Sitede yer alan Hizmetleri veya ilgili teknolojileri değiştiremezsiniz.
5.6. Oğuzcan Günay İçeriğine (aşağıda tanımlandığı şekliyle) veya Kullanıcı İçeriğine Sitenin kendisi veya Oğuzcan Günay tarafından belirlenebilecek olan yolların haricinde başka bir teknolojiyle veya yöntemle erişemezsiniz.
5.7. Gerektiğinde kullanabilmek için tüm Kullanıcı İçeriklerinizi yedeklemeyi kabul edersiniz. Oğuzcan Günay herhangi bir Hesabı veya Kullanıcı İçeriğini yedekleme garantisi vermez, siz de Kullanıcı İçeriğinizi kısmen veya tamamen kaybetme riskinizin olduğunu kabul edersiniz.
5.8. Oğuzcan Günay tarafından önceden açıkça izin verilmediği sürece ilgili herhangi bir Oğuzcan Günay teknolojisi de dahil olmak üzere Hizmetlerin ticari bir amaçla yeniden satışını yapmayacak veya Hizmetleri bu amaçla sağlamayacaksınız.
5.9. Bu Sitenin veya bu Sitede yer alan Hizmetlerin güvenlikle ilgili özelliklerine müdahale etmemeyi, devre dışı bırakmamayı veya başka türlü kurcalamamayı (Oğuzcan Günay İçeriğini veya Kullanıcı İçeriğini kullanmayı veya kopyalamayı engelleyen veya sınırlayan özellikler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya bu Sitenin ya da bu Sitede yer alan Hizmetlerin, Oğuzcan Günay İçeriğinin veya içindeki Kullanıcı İçeriğinin kullanımını sınırlandırmamayı kabul edersiniz.
5.10. İstendiğinde kimlik doğrulaması için resmi onaylı fotoğraflı kimlik ve/veya resmi onaylı ticari kimlik sağlamayı kabul edersiniz.
5.11. Oğuzcan Günay tarafının sizi belirli zamanlarda hesabınızla ilgili olarak arayabileceğini ve bu aramaların amaçları doğrultusunda Oğuzcan Günay tarafının sizden herhangi bir özel izin talebinde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, izin verilen durumlarda, geçerli tüm yasalara ve bunlarla ilgili kısıtlama ve yükümlülüklerimize tabi olup, izin verildiğinde, bu tür çağrıların tamamını kaydedebileceğini kabul edersiniz. Ayrıca, ilgili yasaların izin verdiği ölçüde söz konusu kayıtların Oğuzcan Günay şirketinin taraf olarak yer aldığı yasal süreçlerde delil olarak sunulabileceğini kabul edersiniz. Ayrıca, telefon veya cep telefonu numaranızı vererek, Oğuzcan Günay tarafından veya adına, otomatik telefon arama sistemi tarafından başlatılabilen ve/veya yapay veya önceden kaydedilmiş ses kullanan pazarlama kısa mesajlarını almayı onaylarsınız. Onay vermenizin Oğuzcan Günay tarafından ürün veya hizmet satın almanın koşulu olmadığını anlarsınız. Cep telefonunuzu vererek, otomatik telefon arama sistemi tarafından Oğuzcan Günay şirketinden veya onun adına gönderilebilen pazarlama kısa mesajlarını almayı onaylarsınız. Onay vermenizin Oğuzcan Günay tarafından ürün veya hizmet satın almanın koşulu olmadığını anlarsınız. Mesaj ve veri fiyatları uygulanabilir.
5.12. Oğuzcan Günay, bu Sözleşmede başka bir yerde belirtilen hakların hiçbirini sınırlamadan, (i) bu veya başka bir Sözleşmenin veya herhangi bir Oğuzcan Günay politikasının ihlali nedeniyle, Hesabı veya Hizmetleri önceden sonlandırılmış veya askıya alınmış olan; (ii) Siteyi veya Hizmetleri kullanırken (aksi halde tamamen ve tamamen kendi takdir yetkisi ile belirlenen şekilde) Oğuzcan Günay tarafından belirlenen şekilde uygunsuz veya yasadışı faaliyetlerde bulunan veya iş yapan Herhangi bir Kullanıcıya bu Siteye veya herhangi bir Hizmete gelecekteki erişimini reddetme, iptal etme, sonlandırma, askıya alma veya sınırlama (herhangi bir hizmeti iptal etme veya devretme hakkı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hakkını açıkça saklı tutar.

6. VERİLERİNİZİN KORUNMASI
Oğuzcan Günay, siz veya müşterileriniz ile ilgili kişisel olarak tanımlayıcı veya tanımlayabilir bilgilerin (“Verileriniz”) iletilmesi, toplanması ve/veya kullanılmasını içerebilecek belirli barındırılan Hizmetleri, bu Hizmetleri kullanımınız (“Kapsanan Hizmetler”) sırasında size sunar. Bu Bölümün amaçları doğrultusunda, Verileriniz, Kullanıcı Verilerini içermez. Burada atıfta bulunulan ve Kapsanan Hizmetler için geçerli olan Oğuzcan Günay Veri İşleme Ek Sözleşmesi (“DPA”), Verilerinizin DPA’dan Kapsanan Hizmetlere aktarılması dahil, aktarımını sağlamak için sağlam mekanizmalara sahip olduğumuzun, ilgili veri gizliliği yasalarına uygun olarak yerine getirildiğini garanti altına almak için size bir sözleşme güvence sağlamayı amaçlar.
DPA’ya ve DPA’ya ekli Standart Sözleşme Maddelerinin amaçları için (uygulanabildiği zaman ve şekilde), siz (ve ilgili iştirakleriniz) Veri Denetleyicisi/Verileri Veren Taraf olarak kabul edilirsiniz ve Kapsanan Hizmetleri yöneten hizmet şartlarını kabul etmiş olursunuz. Kapsanan Hizmetlerin satın alma süresi de DPA ve eklerinin (Standart Sözleşme Maddeleri ve ekleri de dahil olmak üzere) onaylanması ve kabul edilmesi olarak kabul edilecektir. DPA’yı yazdırmak, imzalamak veya fiziksel kopyasını iletmek için lütfen [email protected] adresine e-posta talebi gönderin.
Bu Bölümde ve DPA’da tanımlanan Kapsanan Hizmetler, aşağıdaki Sözleşmelerin hüküm ve koşullarına tabi olan barındırılan hizmetleri içerir: (1) Alan Adı Kaydı, (2) E-posta Pazarlama Hizmetleri, (3) Web Sitesi Mimarı, (4) Hosting, (5) Online Muhasebe, (6) Online Mağaza/Hızlı Alışveriş Sepeti ve (7) Smartline.

7. KULLANICI İÇERİKLERİ
Kullanıcılar, Oğuzcan Günay ile barındırılan Hizmetler dahil olmak üzere bu Sitenin veya Hizmetlerin bazı özelliklerini kullanarak şunları görüntüleyebilir, yayınlayabilir, gönderebilir, paylaşabilir, saklayabilir veya yönetebilir: (a) forum gönderileri, bir yarışma ile ilgili gönderilen içerikler, ürün yorumları veya önerileri veya sosyal medya etkinliklerinde kullanılacak fotoğraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan fikirler, yorumlar veya öneriler (“Kullanıcı Gönderimleri”), veya (b) fotoğraflar ve videolar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla edebi, sanatsal, müzikal veya diğer içerikler (Kullanıcı Gönderimleri ile birlikte, “Kullanıcı İçerikleri”). Hesabınızdan gönderilen tüm içerikler Kullanıcı İçerikleri olarak ele alınır. Bu Siteye veya Hizmetlere Kullanıcı İçeriği göndererek veya yayınlayarak, Oğuzcan Günay tarafına (i) Kullanıcı İçeriğinin sahibi olduğunuz ve bu içeriği dağıtma hakkına sahip olduğunuz veya Kullanıcı İçeriğinin telif hakkı veya diğer hak sahibinden alınmış yazılı dağıtım haklarına, lisanslarına, onaylarına ve/veya izinlerine sahip olduğunuz için bu Site veya Hizmetler aracılığıyla Kullanıcı İçeriği dağıtmak için gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu ve (ii) Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmediğini beyan ve garanti edersiniz. Herhangi bir veya tüm Kullanıcı İçeriğinizden veya Hesabınızdan gönderilen Kullanıcı İçeriğinden ve onun dağıtımına ilişkin sonuçlardan ve gereksinimlerden yalnızca siz sorumlu olacaksınız.
Kullanıcı Gönderimleri. Kullanıcı Gönderimlerinin tamamen isteğe bağlı olduğunu, gizli bir ilişki oluşturmadığını veya Oğuzcan Günay şirketinin Kullanıcı Gönderimlerinizi gizli veya özel olarak ele almasını zorunlu kılmadığını, Oğuzcan Günay‘ın açık veya zımni olarak Kullanıcı Gönderimlerinizi geliştirme veya kullanma zorunluluğu olmadığını ve Kullanıcı Gönderimlerinizin kasıtlı veya kasıtsız kullanımının herhangi bir tazmine yol açmayacağını ve Oğuzcan Günay‘ın aynı veya benzer içerik üzerinde çalışıyor olabileceğini, söz konusu içerikleri başka kaynaklar biliyor olabileceğini veya başka bir eylemde bulunmuş olabileceğini veya bulunabileceğini beyan ve kabul edersiniz.
Oğuzcan Günay, bu Sitede yayınlanan Kullanıcı Gönderileri ile ilgili her türlü hakkın tek sahibidir (tüm fikri mülkiyet hakları ve diğer mülkiyet hakları dahil) ve bu Sitede yayınlana Kullanıcı Gönderilerini size veya başka birine bilgi veya tazminat vermeden ticari veya ticari olmayan her türlü amaç için sınırsız bir şekilde kullanma ve yayma hakkına sahiptir.
Kullanıcı Gönderimleri Dışındaki Kullanıcı İçerikleri. Bu Siteye veya Hizmetler aracılığıyla Kullanıcı İçeriği göndererek veya buralarda yayınlayarak, Oğuzcan Günay tarafına Kullanıcı İçeriğinin bu Site ve bu Sözleşme uyarınca kullanılabilmesi için Kullanıcı İçeriğinizin fikri mülkiyet ve diğer mülkiyet haklarını kullanma yetkisi verirsiniz. Bu belgede Oğuzcan Günay tarafına Kullanıcı İçeriğini bu Siteyle, Hizmetlerle ve Oğuzcan Günay (ve Oğuzcan Günay iş ortakları) işleriyle, bu Sitenin farklı medya kanallarında farklı medya biçimlerinde tanıtılması, kısmen veya tamamen yeniden dağıtılması dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere bağlantılı olarak kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türevlerini hazırlamak, diğer çalışmalarla birleştirmek, görüntülemek ve gerçekleştirmek için dünya çapında, münhasır olmayan, ücretsiz, alt lisansı verilebilir (birden fazla katman aracılığıyla) ve aktarılabilir bir lisansı herhangi bir ücret, beklenti, sizden veya üçüncü bir taraftan izin veya size ya da üçüncü bir tarafa bildirim gereksinimi olmadan verirsiniz. Ayrıca bu Sitenin her Kullanıcısına, bu Site üzerinden Kullanıcı İçeriğinize erişmek (“gizli” veya “şifre korumalı” olarak belirlediğiniz Kullanıcı İçeriği hariç olmak üzere) ve Kullanıcı İçeriğinizi bu Sitenin işlevleri ve bu Sözleşmenin izin verdiği ölçüde kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türevlerini hazırlamak, diğer çalışmalarla birleştirmek, sergilemek ve gerçekleştirmek için münhasır olmayan bir lisans verirsiniz. Kullanıcı İçeriğinizle birlikte verilen yukarıdaki lisanslar, Kullanıcı İçeriğini bu Siteden kaldırdıktan veya sildikten sonra ticari olarak makul bir süre içinde iptal olur. Ancak, Oğuzcan Günay tarafının kaldırılan veya silinen Kullanıcı İçeriğinin kopyasını sunucularında tutabileceğini (ancak dağıtamayacağını, görüntüleyemeyeceğini veya gerçekleştiremeyeceğini) anlar ve kabul edersiniz. Kullanıcı İçeriğinizle birlikte verilen yukarıdaki lisanslar, süreklidir ve geri alınamaz. Burada aksini belirten hükümleri geçersiz kılmadan, Oğuzcan Günay gizli veya şifre korumalı olarak belirlediğiniz veya bu Sitenin tanıtımı amacıyla Oğuzcan Günay (veya Oğuzcan Günay iş ortakları) işletmeleri tarafından belirlenen Kullanıcı içeriğini kullanamaz. Oğuzcan Günay tarafından barındırılan bir web sitesine veya başka içeriğe sahipseniz, Kullanıcı İçeriği ile ilgili tüm sahipliğe veya lisans haklarına sahip olmanız gerekir.

8. WEB SİTESİNİN/HİZMETLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ
Bu Sözleşmenin yanı sıra diğer politika ve prosedürlerimizin şart ve koşullarına bağlı olarak, bu Siteyi ve Hizmetleri günün yirmi dört (24) saati, haftanın yedi (7) günü sağlama girişiminde bulunmak için ticari açıdan makul çabayı sarf edeceğiz. Bu Sitenin şu belirtilenler nedeniyle ancak bunlarla sınırlı olamamak üzere; birtakım nedenlerden dolayı zaman zaman erişilemez olabileceğini veya çalışmayacağını kabul ve beyan edersiniz: ekipman arızaları; dönemsel bakım veya zaman zaman gerçekleştirilen onarımlar veya parça değişiklikleri veya telekomünikasyonun veya dijital aktarım bağlantılarının kesilmesi veya hatalı olması, saldırgan ağ atakları, ağ sıkışıklıkları veya diğer arızalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kontrolümüz veya makul öngörülerimizin ötesinde gerçekleşen durumlar. Bu Sitenin veya Hizmetin sürekli veya kesintisiz olarak çalışmasının bizim kontrolümüzde olmadığını ve bununla ilgili olarak size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı yükümlülüğümüzün olmadığını kabul edersiniz.

9. ÜRÜN KREDİLERİ
Başka bir ürünün (“Satın Alınan Ürün”) satın alınması ile kullanılan veya diğer bir ürünün satın alınması ile ücretsiz gelen bir ürün kredisi (“Kredi”) almanız durumunda bu Kredinin yalnızca bir (1) yıl için geçerli olduğunu ve yalnızca geçerli bir satın alma işlemiyle kullanılabileceğini ve ürünü satın alma işleminin silinmesi, iptal edilmesi, transfer edilmesi veya yenilenmemesi halinde feshedilebileceğini kabul ve beyan edersiniz. Kredi, Kredi’nin kullanılmaması durumunda Satın Alınan Ürünün satın alım tarihinden itibaren bir (1) yıl sonra sona erecektir. Kredi’nin kullanılması durumunda ilk üyelik döneminden sonra ürün, iptal edilene kadar o zaman geçerli olan yenileme ücretiyle otomatik olarak yenilenecektir. Ürünün otomatik olarak yenilenmesini iptal etmek istiyorsanız, Hesabınızı ziyaret ederek veya müşteri hizmetleriyle iletişim kurarak bunu yapabilirsiniz. Satın Alınan Ürünün ücretsiz bir alan adı içermesi durumunda, Satın Alınan Ürünü iptal ederseniz, alan adının standart fiyatı iade tutarından düşülür. Liste fiyatı, Oğuzcan Günay şirketinin web sitesinde listelenen alan adı fiyatıdır ve promosyon, indirim veya diğer fiyat azalmasına tabi tutulmaz. Kendi takdirimize bağlı olarak, diğer bir Satın Alınan Ürün ile ücretsiz verilen Kredi sorunları için, Kredinizi benzer bir ürünle değiştirebileceğimizi kabul ve beyan edersiniz.

10. İÇERİK İZLEME; HESAP FESİH POLİTİKASI
Oğuzcan Günay genelde Kullanıcı İçeriğini filtreden geçirmez (Oğuzcan Günay tarafından barındırılan web sitesinde veya bu Sitede yayınlananlar). Ancak, Oğuzcan Günay bunu yapma hakkını (fakat herhangi bir sorumluluk üstlenmez) ve Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir maddesinin uygun olup olmadığına ve/veya bu Sözleşmeye uyup uymadığına karar verme hakkını saklı tutar. Oğuzcan Günay, Bu Sözleşmeyi ihlal eden bir materyal gönderilmesi veya yayınlanması ya da bu Sözleşmenin başka bir şekilde ihlal edilmesi, (karar yetkisi Oğuzcan Günay tarafına ait olmak üzere) halinde, herhangi bir zamanda önceden bildirim yapılmadan Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir bölümünü (Oğuzcan Günay tarafından barındırılan web sitesinde veya bu Sitede yayınlanan) kaldırabilir ve/veya bir Kullanıcının bu Siteye veya bu Sitede yer alan Hizmetlere erişimini durdurabilir. Ayrıca Oğuzcan Günay, Oğuzcan Günay Kullanıcının tekrar eden bir şekilde kötü kullanım sergilediğine inanma nedenine sahipse, Kullanıcının bu Siteye veya bu Sitedeki Hizmetlere erişimini feshedebilir. Oğuzcan Günay bu Siteye veya bu Sitede yer alan Hizmetlere olan erişiminizi iptal etmesi halinde, Oğuzcan Günay karar yetkisi kendisinde olmak üzere sunucularında sakladığınız verileri ve dosyaları kaldırabilir ve silebilir.

11. SÜRESİ BİTEN HİZMETLER; KULLANIM SONU (EOL) İLKESİ
Oğuzcan Günay herhangi bir neden olmaksızın, önceden bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir zamanda Hizmetlerin sunulmasını veya sağlanmasını durdurma hakkına sahiptir. Oğuzcan Günay tüm Ürünlerinin kullanım süresini en üst düzeye çıkarmak için büyük çaba sarf etmektedir ancak sunduğumuz bir Hizmetin süresi bitebilir veya Kullanım Sonu (“EOL”) süresi gelebilir. Bu durumda, Oğuzcan Günay EOL tarihinden itibaren o ürünü veya hizmeti desteklemez.

Bildirim ve Taşıma. Sunduğumuz bir Hizmetin EOL süresine ulaşması durumunda, EOL tarihinden otuz veya daha fazla gün önce sizi bilgilendirmeye çalışacağız. EOL tarihinden önce yeni bir Hizmete geçerek Hizmeti değiştirmek veya belirtilen EOL tarihinden önce o Hizmet ile ilgili tüm işlemlerinizi sonlandırmak için gerekli tüm adımları atmak sizin sorumluluğunuzdadır. İki durumda da Oğuzcan Günay tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, ya satın aldığınız sürenin geri kalanında geçiş yapmanız için size benzer bir Ürün sunar ya da Oğuzcan Günay tarafından belirlenen, eşit olarak dağıtılmış mağaza içi kredisi veya iadesi sağlar. Oğuzcan Günay size bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın, varsa, Hizmetin en güncel sürümüne sizi taşıyabilir. Bu geçişten kaynaklanabilecek her türlü kayıp ve zarar ile ilgili her türlü sorumluluğu almayı kabul edersiniz.
Yükümlülük Olmaması. Oğuzcan Günay sunabileceğimiz veya erişim verebileceğimiz her türlü Hizmetin değiştirilmesi, askıya alınması veya sona erdirilmesi ile ilgili olarak size veya üçüncü bir tarafa karşı hiçbir yükümlülüğümüz olmayacaktır.

12. BETA HİZMETLER
Belirli aralıklarla Oğuzcan Günay yeni Hizmetleri ön sürüm olarak sunabilir (sınırlı ön izleme hizmetleri veya mevcut Hizmetlere yeni özellikler olarak). Yeni Hizmetler, mevcut Hizmetlere eklenen yeni özellikler tek tek ve birlikte “Beta Hizmetler” olarak anılacaktır. Beta Hizmetleri kullanmayı seçerseniz, Beta Hizmetleri kullanımınız şu şart ve koşullara tabi olur: (i) Beta Hizmetlerin ön sürüm olduğunu ve düzgün çalışmayabileceğini kabul edersiniz; (ii) Beta Hizmetleri kullanmanız durumunda olağan dışı işlem hatalarına maruz kalabileceğinizi kabul edersiniz; (iii) Beta Hizmetler olduğu gibi sunulur, bu nedenle bu hizmetleri canlı veya kritik öneme sahip ortamlarda kullanmanızı önermeyiz; (iv) Oğuzcan Günay, Beta Hizmetlerin herhangi bir bölümünü dilediği zaman değiştirme, düzenleme veya kaldırma hakkını saklı tutar; (v) Beta Hizmetlerin ticari sürümleri sürekli olarak değişebilir ve Beta Hizmetleri kullanan veya bu hizmetlerle çalışan programlar, ticari sürümler veya sonraki sürümlerle çalışmayabilir; (vi) Oğuzcan Günay, Beta Hizmetleri desteklemek için ayrılan müşteri hizmetleri destek süresini kısıtlayabilir; (vii) Beta Hizmetler deneyiminizle ilgili olarak, yaşadığınız hataları veya sorunları tekrar oluşturabilmek için gerekli olan bilgiler dahil olmak üzere makul görüşlerinizi sunmayı kabul edersiniz. Görüşlerinizi ürün geliştirme amaçları dahil olmak üzere her türlü amaçla kullanabileceğimizi kabul edersiniz. İsteğimiz üzere basılı materyaller ve pazarlama materyalleri için kullanabileceğimiz yorumlarınızı bize iletmeniz gerekir. Görüşlerinizle veya Beta Hizmetleri kullanımınızla ilgili her türlü fikri mülkiyet hakkının tek sahibi Oğuzcan Günay olacaktır; (viii) Beta Hizmetlerle ilgili deneyiminiz ve fikirleriniz dahil olmak üzere Beta Hizmetleri kullanımınızla ilgili tüm bilgilerin gizli olduğunu, üçüncü taraflarla paylaşılamayacağını ve Oğuzcan Günay için görüş sunmanın haricinde başka amaçlarla kullanılamayacağını kabul edersiniz; (ix) Beta Hizmetler “olduğu gibi”, “olduğu sürece” ve “tüm hatalarıyla” sunulur. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde Oğuzcan Günay; hak, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme dolaylı garantileri dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Beta Hizmetlerin kullanımıyla ilgili her türlü yasal, doğrudan veya dolaylı garantiyi reddeder.

13. ÜCRETLER VE ÖDEMELER
Ödeme Yönteminizden bağlı kuruluşlarımızdan biri tarafından ödeme alınabileceğini kabul edersiniz. Satın alma sırasında ödemenizin Türkiye Cumhuriyeti’nde işlendiği belirtildiyse, işleminiz Oğuzcan Günay Tasarım Stüdyosu, Basılı ve Dijital Hizmetler, tarafından yerine getirilecektir. Satın alma işlemi sırasında, ödemenizin yukarıda listelenmeyen bir ülkede işleme tabi tutulduğunu tespit ederseniz, işleminiz yerel ödeme hizmeti sağlayıcımızla bağlantılı olan ve açıklanan ülke içindeki bir kuruluş tarafından gerçekleştirilebilir ve Gizlilik Politikamızın hükümlerine tabidir.
13.1. OTOMATİK YENİLEME ŞARTLARI DAHİL OLMAK ÜZERE GENEL ŞARTLAR
Sipariş Sırasında İstenen Ödeme; İade Edilemez. Hizmetler için ödenecek tüm tutarları, sipariş verirken vermeyi kabul edersiniz. Para İadesi Politikasında tersi belirtilmedikçe hiçbir miktar için para iadesi yapılamaz.
Fiyat Değişiklikleri. Oğuzcan Günay, ücretlerini ve fiyatlarını dilediği zaman değiştirme veya düzenleme hakkını saklı tutar ve söz konusu değişiklikler bu Sitede online olarak yayınlanır ve size başka bir bildirimde bulunulmadan derhal geçerli olur. Hizmetleri ay veya yıl bazında bir süre için satın aldıysanız veya edindiyseniz fiyatlar ve ücretlerdeki değişiklikler, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde söz konusu Hizmetler yenilendiği zaman geçerli olur.
Ödeme Türleri. Ürüne özel herhangi bir anlaşmada yasaklanmadığı sürece Hizmetler için aşağıdaki Ödeme Yöntemlerinden herhangi birini kullanarak ödeme yapabilirsiniz: (i) geçerli bir kart sağlayarak, (ii) “Good As Gold Ön Ödemeli Hizmetleri” kullanarak (aşağıda açıklanan şekilde); (iii) uygun şekilde (ve aşağıda açıklanan şekilde) kişisel veya kurumsal çek hesabınızdan elektronik ödeme ile; (iv) PayPal, (v) Uluslararası Ödeme Seçeneği kullanarak (aşağıda açıklanan şekilde) veya (vi) varsa (ve aşağıda açıklanan şekilde) her biri bir Ödeme Yöntemi olan, mevcut kredi bakiyeleri aracılığıyla. “Ekspres Ödeme” özelliği, geçerli Hizmet için otomatik olarak bir sipariş verir ve Hesabınız için varsayılan Ekspres Ödeme Ödeme Yöntemini ücretlendirir. Siparişin onayı Hesabınız için kayıtlı olan e-posta adresine gönderilir. Kayıtlı Ödeme Yönteminiz, Hesabınızda etkin Hizmetleriniz varsa geçerli tutulmalıdır. Ayrıca, ödemenizin işleme alınmasının, seçilen Ödeme Yöntemi türü, seçilen para birimi veya Ödeme Yönteminize yapılan değişiklikler veya güncellemeler de dahil olmak üzere herhangi bir nedenle değişebileceğini kabul edersiniz.
Verilen para iadeleri. Ödeme Yönteminize para iadesi yapıldığı durumlarda, Oğuzcan Günay tarafının para iadesi makbuzu düzenlemesini yalnızca Oğuzcan Günay tarafının ilk satış sırasında para tahsil edilen Ödeme Yöntemine para iadesi gönderdiğinin onayı olduğunu ve Oğuzcan Günay tarafının para iadesinin Ödeme Yönteminizin kullanılabilir bakiyesine ne zaman yansıtılacağı konusunda denetimi olmadığını kabul edersiniz. Ayrıca, Ödeme Yönteminizle ilgili ödeme sağlayıcısının ve/veya bankanın para iadenizin gönderilmesiyle ilgili süreleri belirlediğini ve söz konusu iade gönderim sürelerinin beş (5) iş günü ile bir fatura dönemi hatta daha uzun süreler arasında değişiklik gösterebileceğini kabul edersiniz.
Ödeme Yönteminize para iadesi yapılması ve Ödeme Yönteminizle ilişkili ödeme sağlayıcınızın, ödeme işleyicinizin veya ödemeyi yapan bankanın para iadesine para iadesinin zamanı veya izin verilen para iadesi sayısı dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir sınır getirmesi halinde, Oğuzcan Günay karar yetkisi kendine ait olmak üzere para iadesini (i) mağaza kredisi şeklinde veya (ii) Hesabınızın kayıtlı posta adresine gönderilecek bir Oğuzcan Günay çeki, veya (iii) bazı yargı bölgelerinde, ödeme işleyicisi Ödeme Yöntemine iade yapamıyorsa, banka havalesi şeklinde yapma hakkını saklı tutar. Oğuzcan Günay ayrıca Ödeme Yönteminin zorunlu kıldığı para iadelerinde sınırlama olmaması durumunda dahi para iadesi isteyen müşteriler için mağaza içi kredisi sunma hakkını saklı tutar.
Aylık Faturalama Tarihi. Aylık olarak faturalandırılıyorsanız, aylık fatura tarihiniz, Hizmetleri satın aldığınız tarihe göre belirlenecektir. Bu tarih ayın 28’inden sonra ise, fatura tarihiniz her ayın 28’i olacaktır.
Otomatik Yenileme Şartları. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, Oğuzcan Günay otomatik yenileme hizmetlerini kullanımınızla ilgili olarak sorunlu, bekleyen sipariş veya bekleyen talimat formlarının basılı kopyalarını veya elektronik sürümlerini ve/veya imzalanmış herhangi bir onayı muhafaza etmez ve bu nedenle böyle bir belgeyi talep üzerine sağlayamayız. Oğuzcan Günay hesabınıza giriş yaparak otomatik yenileme ayarlarınızı istediğiniz zaman görüntüleyebilir veya değiştirebilirsiniz.
HİZMETLERDE KESİNTİ VEYA KAYIP YAŞAMAMANIZ İÇİN TÜM HİZMETLER İLE OTOMATİK YENİLEME SEÇENEĞİ SUNULUR. BU BÖLÜMDE AŞAĞIDA AÇIKLANAN NEDENLER HARİÇ OLMAK ÜZERE, OTOMATİK YENİLEME O SIRADA MEVCUT OLAN DÖNEM ÜZERİNDEN EN YENİ HİZMET DÖNEMİ İLE SÜRE OLARAK AYNI OLAN YENİLEME DÖNEMİ İÇİN GEÇERLİ HİZMETİ OTOMATİK OLARAK YENİLER (ORİJİNAL HİZMET DÖNEMİ İÇİN YENİLENEBİLEN ALAN ADLARI HARİÇ). ÖRNEĞİN, SON HİZMET DÖNEMİNİZ BİR YIL İSE, YENİLEME DÖNEMİNİZ BİR YIL OLACAKTIR. ANCAK, KAYITLARDA BULUNAN ÖDEME YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİLEME YAPILAMAZSA, OĞUZCAN GÜNAY ÖDEME İŞLEMİNİN BAŞARILI OLMASI İÇİN GEREKEN SÜRE KADAR ORİJİNAL ABONELİK DÖNEMİNE GÖRE DAHA KISA BİR DÖNEM İÇİN GEÇERLİ HİZMETİ YENİLEMEYE ÇALIŞIR.
OTOMATİK YENİLEME SEÇENEĞİNİ DEVRE DIŞI BIRAKMADIĞINIZ MÜDDETÇE, OĞUZCAN GÜNAY YENİLEME ZAMANI GELDİĞİNDE GEÇERLİ HİZMETİ OTOMATİK OLARAK YENİLER VE HESABINIZDAKİ ÖDEME YÖNTEMİNİ VEYA OĞUZCAN GÜNAY TARAFINDA KAYITLI OLAN YEDEK ÖDEME YÖNTEMİNİZİ KULLANARAK ÖDEMEYİ ALIR. OĞUZCAN GÜNAY HİZMETLERİNİZİ OTOMATİK OLARAK YENİLERKEN ÖNCE HESABINIZDA BULUNAN HİZMETLERLE İLGİLİ ÖDEME YÖNTEMİNDEN ÖDEME ALMAYA ÇALIŞIR. OĞUZCAN GÜNAY, ÜCRETİ SÖZ KONUSU ÖDEME YÖNTEMİNE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YANSITAMADIĞI TAKDİRDE, ÜCRETİ HESABINIZDA “YEDEK” OLARAK BELİRTİLMİŞ OLAN ÖDEME YÖNTEMİNE YANSITMAYI DENERİZ. YENİLEME ÜCRETLERİ; OĞUZCAN GÜNAY TARAFINDAN UYGULANAN VE O TARİHTE GEÇERLİ OLAN FİYATLAR ÜZERİNDEN YANSITILACAK OLUP, SÖZ KONUSU ÜCRETİN ESAS HİZMET DÖNEMİ İÇİN UYGULANAN FİYATLARIN ÜZERİNDE VEYA ALTINDA OLACAĞINI ONAYLAMAKTA VE KABUL ETMEKTESİNİZ. SİZ VE HİZMETLERİNİZ İÇİN GEÇERLİ OLAN YENİLEME AYARLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BU SİTEDEN HESAP YÖNETİCİNİZE GİRİŞ YAPIN VE BURADAKİ ADIMLARI UYGULAYIN. HERHANGİ BİR HİZMETİN OTOMATİK OLARAK YENİLENMESİNİ İSTEMİYORSANIZ, YENİLEMEYİ İPTAL EDEBİLİRSİNİZ; BU DURUMDA HİZMETLERİNİZİ SONA ERME TARİHİNDEN ÖNCE MANUEL OLARAK YENİLEMEZSENİZ, HİZMETLERİNİZ GEÇERLİ DÖNEMİN SONA ERMDE TARİHİNDE FESHEDİLİR. BAŞKA BİR DEYİŞLE, ÜRÜNÜNÜZÜ İPTAL ETMENİZ VE SONA ERME TARİHİNDEN ÖNCE HİZMETLERİNİZİ YENİLEMEMENİZ DURUMUNDA, HİZMETLERİNİZDE KESİNTİ VEYA KAYIP YAŞAYABİLİRSİNİZ VE OĞUZCAN GÜNAY BU KONUDA SİZE VEYA BAŞKA BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA KARŞI YÜKÜMLÜLÜK TAŞIMAZ.
AYRICA, OĞUZCAN GÜNAY KREDİ KARTI SAĞLAYICINIZ TARAFINDAN DESTEKLENEN (DOLAYISIYLA BANKANIZIN KATILIMINA BAĞLI OLAN) “DÜZENLİ FATURALANDIRMA PROGRAMLARINA” VEYA “HESAP GÜNCELLEME HİZMETLERİNE” KATILABİLİR. OTOMATİK YENİLEME SEÇENEĞİNE KAYITLIYSANIZ VE MEVCUT ÖDEME YÖNTEMİNİZLE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE ÜCRETLENDİRME YAPAMIYORSA, KREDİ KARTI SAĞLAYICINIZ (VEYA BANKANIZ) KREDİ KARTI NUMARANIZA VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNE İLİŞKİN GÜNCELLEMELER BİZE BİLDİREBİLİR VEYA BİZE BİLDİRİMDE BULUNMADAN YENİ KREDİ KARTINIZDAN BİZİM ADIMIZA OTOMATİK ÇEKİM YAPABİLİR. DÜZENLİ FATURALANDIRMA PROGRAMI GEREKLİLİKLERİ DOĞRULTUSUNDA, KREDİ KARTI NUMARANIZA VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNE İLİŞKİN BİR GÜNCELLEMENİN BİZE BİLDİRİLMESİ DURUMUNDA OĞUZCAN GÜNAY, ÖDEME PROFİLİNİZİ OTOMATİK OLARAK SİZİN ADINIZA GÜNCELLER. OĞUZCAN GÜNAY GÜNCELLENEN KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ TALEP EDECEĞİMİZE VEYA ALACAĞIMIZA İLİŞKİN GARANTİ VERMEZ. (I) ÜRÜNLERİ İPTAL ETME VE (II) İLİŞKİLİ ÖDEME YÖNTEMLERİNİZİN GÜNCEL VE GEÇERLİ OLMASINI SAĞLAMA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAKSIZIN HESAP AYARLARINIZIN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE KORUNMASINA İLİŞKİN TEK SORUMLULUĞUN SİZE AİT OLDUĞUNU BEYAN VE KABUL EDERSİNİZ. AYRICA BUNU YAPAMAMANIZIN HİZMETLERDE KESİNTİYE VEYA KAYBA NEDEN OLABİLECEĞİNİ VE OĞUZCAN GÜNAY TARAFININ AYNI KONUYLA İLGİLİ OLARAK SİZE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA SORUMLU OLMAYACAĞINI BEYAN VE KABUL EDERSİNİZ.
Herhangi bir nedenden dolayı Ödeme Yönteminizden sunulan Hizmetler için ödemeniz gereken tutarın tamamını tahsil edemezse veya Oğuzcan Günay geri ibraz, iptal, ödeme itirazı bildirimi alır veya daha önceden Ödeme Yönteminizden tahsil ettiği bir ücret için ceza ödemek zorunda kalırsa, Oğuzcan Günay tarafının ödemeyi almak için adınıza kaydedilen veya yenilenen alan adlarının veya Hizmetlerin anında iptal edilmesi dahil olmak üzere tüm makul yasal yollara başvurabileceğini kabul edersiniz. Oğuzcan Günay aynı zamanda, şunlar için sizden “yönetim ücretleri” alma hakkını saklı tutar: (i) Oğuzcan Günay tarafının normal Hizmetler kapsamı dışında gerçekleştirebileceği görevler, (ii) Oğuzcan Günay tarafının Hizmetleri sunarken meydana gelebilecek ek zaman ve/veya masraflar, ve/veya (iii) Oğuzcan Günay tarafından yalnızca kendi takdirine bağlı olmak kaydıyla, bu Sözleşmeye uymamanız. Tipik yönetim ve işlem ücreti senaryoları aşağıdakileri kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir: (i) ek kişisel zaman veya ilgi gerektiren müşteri hizmetleri sorunları; (ii) alan adlarınızla bağlantılı UDRP işlemleri ve/veya Oğuzcan Günay personeli tarafından ya da Oğuzcan Günay tarafından belirlenen harici firmaların verdiği muhasebe ve hukuk hizmetlerini gerektiren itirazlar; (iii) Oğuzcan Günay tarafından sizin, bankanızın veya Ödeme Yöntemi işleyicinizin neden olduğu geri ibrazlar veya diğer ödeme itirazlarının sonucu olarak ödenen Hizmet ücretleri dahil olmak üzere tüm masraf ve ücretlerin tazmin edilmesi. Bu yönetim ücretleri ve işlem ücretleri Oğuzcan Günay ile kayıtlı Ödeme Yönteminize faturalandırılır.
Oğuzcan Günay çeşitli para birimlerinde ürün seviyesinde fiyatlandırma sunabilir. İşlem seçilen para birimi üzerinden gerçekleştirilir ve ödeme sırasında görüntülenen fiyat, ödeme için bankanıza iletilen gerçek tutar olacaktır. Bazı Ödeme Yöntemleri için, Ödeme Yönteminizin bankası, sizden banka ekstrenizde görünen veya ayrı bir tutar olarak gönderilen son tutara eklenebilecek bir döviz işlem ücreti veya başka bir ücret talep edebilir. Ayrıntılar için lütfen Ödeme Yönteminizi sağlayan taraf ile görüşün. Bunlara ek ve seçilen para biriminden bağımsız olarak, bankanıza ve/veya fatura adresi bölümünde belirtilen ülkeye bağlı olarak Katma Değer Vergisi (“KDV”), Ürün ve Hizmet Vergisi (“GST”) veya diğer yerel ücretler ve/veya vergiler alınabilir.
13.2. İADE POLİTİKASI
Para iadesine uygun Ürünler ve Hizmetler (“Para İadesi Politikası”) sözleşmesinde açıklanmıştır.

13.3. ÇEKLE ÖDEME (ELEKTRONİK ÖDEME)
Oğuzcan Günay şirketinin çekle ödeme seçeneğini (“Çekle Ödeme”) kullanarak Oğuzcan Günay Hizmetlerini elektronik ödeme ile kişisel veya kurumsal çek hesabınızdan (“Çek Hesabı”) satın alabilirsiniz. Bununla bağlantılı olarak üçüncü taraf çek hizmetleri sağlayıcısı Certegy Check Services, Inc.’in (“Çek Hizmetleri Sağlayıcısı”) satın alma tutarınızın tamamını iadesi olmayacak şekilde Çek Hesabınızdan çekmesine izin vermeyi kabul edersiniz. Çek Hizmetleri Sağlayıcısı, elektronik para havalesi (“EFT”) veya banka poliçesi oluşturacak, bu da Çek Hesabınızdan ödeme için bankanıza veya finans kuruluşunuza gösterilecektir. Çek Hesabı ABD’deki bir finans kuruluşunda olmalıdır ve ödeme ABD Doları olmalıdır.
Mevduat Hesabınızın güncel ve müsait olması sizin sorumluluğunuzdadır. (i) Çek Hizmetleri Sağlayıcısının veya Oğuzcan Günay şirketinin herhangi bir nedenden dolayı bir işlemi reddetme hakkını saklı tuttuğunu (Mevduat Hesabınızın mevcut olmaması veya içinde yeterli para bulunmaması dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve (ii) böyle bir durumda Çek Hizmetleri Sağlayıcısı veya Oğuzcan Günay tarafının bu olay nedeniyle size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumluluğunun bulunmayacağını kabul edersiniz. Çek Hizmetleri Sağlayıcısı herhangi bir nedenle sunulan Hizmetler için ödemeniz gereken tutarın tamamını hesabınızdan tahsil edemezse, Çek Hizmetleri Sağlayıcısı ve Oğuzcan Günay tarafından ödemenin (ve ilgili ücretlerin) tahsil edilmesi için tüm makul yasal yollara başvurulabileceğini kabul edersiniz. Oğuzcan Günay Çek Hizmetleri Sağlayıcısının eylemlerinden sorumlu değildir. EFT veya banka ödeme emri ödenmez ve iade edilirse, her ABD eyaleti için yasaların izin verdiği şekilde bir hizmet ücreti ödemeniz gerekir. Çek Hizmetleri Sağlayıcısını açıklayan ve yukarıda atıfta bulunulan hizmet ücretlerini özetleyen bir yardım makalesi burada bulunabilir. Bu ücretler, Mevduat Hesabınızdan EFT veya banka ödeme emri ile tahsil edilebilir. Tüm ücretler ABD doları Doları olmalıdır.
Oğuzcan Günay ve Çek Hizmetleri Sağlayıcısı ile Complete Payment Recovery Services, Inc. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet sağlayıcıları, e-posta, standart posta, SMS, MMS, kısa mesaj, hizmetlerle ilgili gönderiler ve bilinmeyen ya da daha sonra geliştirilen diğer tüm makul yöntemler gibi bildirimler dahil size bildirimler gönderebilir. Bu bildirimler, hizmetlere yetkisiz bir şekilde erişmeniz durumunda hizmet şartlarını ihlal ederseniz alınmayabilir. Bu hizmet şartlarını kabul etmeniz, hizmetlere yetkili bir şekilde erişmeniz durumunda alınacak tüm ve her türlü bildirimleri almış olduğunuzu kabul eden sözleşmenizi oluşturur. Bu bildirimlerin herhangi bir nedenle alınmaması, Oğuzcan Günay ve Çek Hizmetleri Sağlayıcısına olan ödeme veya diğer yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. Ayrıca, Çek Hizmetleri Sağlayıcısı ve Complete Payment Recovery Services, Inc. ve bağlı kuruluşları dahil ancak sınırlı olmamak kaydıyla, Oğuzcan Günay ve hizmet sağlayıcılarını cep telefonu numaralarınızdan birini veya herhangi bir e-posta adresinizi kullanarak otomatik arama araçları, önceden kaydedilmiş mesajlar veya diğer yöntemlerle sizinle iletişim kurmaları için yetkilendirirsiniz. Ayrıca, sağladığınız e-posta adreslerinin paylaşılmadığını, başkalarının erişimine açık olmadığını ve iş ile ilgili e-posta adresleri olmadığını onaylarsınız.

13.4. ULUSLARARASI ÖDEME SEÇENEKLERİ
Oğuzcan Günay çeşitli Uluslararası Ödeme Sağlayıcıları (“IPP”) üzerinden farklı uluslararası ödeme seçeneği sunar. Bir IPP seçmeniz durumunda IPP müşteri hizmeti sözleşmelerini Oğuzcan Günay üzerindeki işlemlerinizi tamamlamadan önce kabul ettiğinizi beyan edersiniz. Ayrıca, IPP’nin satın aldığınız tutarın tamamını seçilen hesaptan veya ödeme yönteminden (toplu olarak “Ödeme Kaynakları”) tahsil etmesine izin vermeyi kabul edersiniz. Buna ek olarak seçtiğiniz, IPP’nin gerekli olması halinde “Döviz Kuru Dönüştürme Ücreti” ve IPP ile olan sözleşmenizden doğan diğer ücret veya ödemeleri (topluca “IPP Ücretleri”) Ödeme Kaynaklarınızdan tahsil etmesini kabul edersiniz. IPP Ücretlerinin IPP tarafından herhangi bir zamanda size veya Oğuzcan Günay tarafına bilgi verilmeden değiştirilebileceğini anlar ve kabul edersiniz.
Ödeme Kaynaklarınızın güncel ve kullanılabilir olması sizin sorumluluğunuzdadır. (i) IPP’nin veya Oğuzcan Günay tarafının herhangi bir nedenden dolayı bir işlemi reddetme hakkını saklı tuttuğunu ve (ii) böyle bir durumda IPP veya Oğuzcan Günay tarafının size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumluluğunun bulunmayacağını kabul edersiniz. Oğuzcan Günay tarafından Oğuzcan Günay tarafına IPP’nin ilgili ödeme işleyicisi tarafından ödeme onayı ulaşana kadar satın alınan Hizmetlerin yerine getirilmesi için herhangi bir girişimde bulunulmayacağını kabul edersiniz. Siparişi vermenizle IPP’nin ödemeyi ilgili ödeme işleyicisi üzerinden onaylaması arasında birkaç saatlik veya birkaç günlük gecikme olabileceğini kabul edersiniz. Oğuzcan Günay, siparişin verildiği tarihten itibaren otuz (30) iş gününde IPP’nin ilgili ödeme işleyicisi üzerinden ödeme onayı almazsa siparişiniz iptal edilebilir ve bu durumda satın alma işlemini tekrarlamanız gerekir. Bekleme durumundaki bir işlemin ödemesini iptal etmek isterseniz Oğuzcan Günay hesabınız üzerinden siparişi iptal edebilirsiniz. Daha önceden iptal edilen siparişler için alınan ödemeler, mümkün olduğu durumlarda ödemenin yapıldığı Ödeme Yöntemine iade edilir.

Oğuzcan Günay IPP’den (ilgili ödeme işleyicisi aracılığıyla) ödeme onayı aldığında, (i) Hizmetler (alan adları dahil olmak üzere) satıştan kalktıysa veya (ii) sistemimizde bekleme durumundaki bir sipariş iptal edildiyse veya (iii) ödeme onayı, beklemedeki siparişin tutarıyla eşleşmiyorsa ve sonuç olarak alışveriş tutarınızdan az veya fazla tahsilat yapıldıysa, Oğuzcan Günay otomatik olarak Ödeme Kaynağınıza kısmi para iadesi (fazla ödeme yapılması halinde) veya tam para iadesi (az ödeme yapılması halinde) yapabilir. IPP (veya bununla ilişkili ödeme işleyicisi) herhangi bir türde para iadesi sınırlamaları getirirse, Oğuzcan Günay, ödeme işleyicisinin Ödeme Yöntemine geri ödeme yapamadığı durumlarda, mağaza içi bir kredi bakiyesine veya banka havalesi olarak para iadesi yapma hakkını saklı tutar. Tam para iadesi almanız halinde satın alma işlemlerini tekrarlamanız gerekir. IPP’nin para iadesi yapılan bir işlemle ilgili olarak IPP Ücretlerini iade etmeme hakkını saklı tuttuğunu kabul edersiniz. Bununla bağlantılı olarak, Oğuzcan Günay tarafından yapılan para iadeleri aksi belirtilmedikçe IPP Ücretleri tahsil edildikten sonra yapılacaktır.
Oğuzcan GünayAlmanya’da bulunan müşterileri için ödeme yöntemi olarak SEPA otomatik ödemesini (“SEPA”) önerir. Ödeme yöntemi olarak SEPA’yı seçerseniz, ödeme hizmet sağlayıcımız olan Oğuzcan Günay ve Adyen’in hesabınızdan çekim yapması için bankanıza talimat vermesine yetki vermiş olursunuz. Bu şartları kabul ederek, Oğuzcan Günay tarafının bu Sözleşme uyarınca ortaya çıkan tüm geçerli ödemelerin tümünü tahsil etmesini zorunlu kılarsınız. Bu yetkilendirme, Oğuzcan Günay tarafından satın aldığınız ürünler için sizin tarafınızdan kullanılan yeni bir banka hesabı için de geçerli olacaktır. Otomatik ödeme tahsilat tarihini makul bir süre içinde (“ön bildirim”) size bildireceğiz. Bu ön bildirim, ödemenin alınmasından en az bir (1) iş günü önce tarafınıza e-posta ile iletilecektir. Otomatik ödemelerin yapılabilmesi için hesabınızda yeterli miktarda para olmasından sorumlusunuz. Ayrıca, herhangi bir nedenle, finans kurumunuzun Oğuzcan Günay şirketine yapılacak ödemeleri yapmaması durumunda ortaya çıkabilecek her türlü zarara karşı Oğuzcan Günay şirketini tazmin etmeyi kabul edersiniz.

13.5. MAĞAZA İÇİ KREDİ BAKİYELERİ
Hesabınızda mağaza içi kredi bakiyesi olması durumunda: (1) ileri tarihli bir satın alım için Hesabınızdaki mevcut bir kredi bakiyesini uygulayabilirsiniz; ve (2) Oğuzcan Günay tarafına mevcut herhangi bir kredi bakiyesini ödenmemiş yönetim ücretlerine, ters ibrazlara veya Hesabınızla ilgili diğer ücretlere uygulama yetkisi verirsiniz. Oğuzcan Günay şirketinin Hizmet Yenilemelerini işleme alırken hesabınızdaki belirli bir Hizmet ile ilişkili Ödeme Yönteminden veya yedek Ödeme Yönteminizden ödeme alamaması durumunda, Oğuzcan Günay tüm işleme yetecek kadar bakiye varsa mağaza içi kredi bakiyenizden ödeme alabilir. Hesabınızda bulunan mağaza kredisi tutarından bağımsız olarak, Oğuzcan Günay Ödeme Yöntemleriniz veya mağaza kredileriniz kullanılarak para tahsilatı yapılamaması durumunda ürünlerin kaybedilmesinden sorumlu değildir. Mağaza kredileri, satın alma (veya yenileme) sırasında alışveriş sepetinde seçilen para birimi üzerinden uygulanır. Birden fazla mağaza krediniz varsa, krediler ilk olarak en eski mağaza kredisi kullanılmak üzere düzenlenme tarihine göre işlenir. Satın alma veya yenileme işlemini tamamlamak için ek para gerekli olması halinde, seçili olmayan para biriminde olan krediler, (i) işlemi tamamlamak için yeterli para toplanana veya (ii) hesabınızda bakiye kalmayana kadar günlük Oğuzcan Günay döviz kurları üzerinden en eskiden en yeniye doğru dönüştürülür. Dönüştürme sırasında Oğuzcan Günay tarafının ek yönetim ücretleri tahsil edebileceğini anlar ve kabul edersiniz.

Kullanılabilir mağaza kredisi bakiyenizi doğrulamak için dilediğinizde Oğuzcan Günay web sitesindeki Hesabınızdan işlem yapabilirsiniz. Mağaza kredisi bakiyelerinin transfer edilemeyeceğini, yalnızca alındığı Hesap ile birlikte kullanılabileceğini ve geçerlilik sürelerinin bitebileceğini kabul edersiniz. Hediye olarak verilen mağaza kredilerinin kullanım süresi, düzenlenme tarihinden itibaren iki yıl içinde sona erer. Hesabınızın Oğuzcan Günay tarafından feshedilmesi durumunda kalan kullanılabilir mağaza kredisi bakiyesinin silineceğini kabul edersiniz.
Mağaza kredisi bakiyenizde bulunan paranın Oğuzcan Günay tarafından bloke edileceğini ve adınıza faiz işlemeyeceğini ve faiz ödemesi yapılmayacağını da kabul edersiniz. Faizin oluşması durumunda Oğuzcan Günay tarafının söz konusu tutarı tahsil edip mağaza kredisi bakiyesi işlevini destekleme masraflarını karşılamak için kullanacağını kabul edersiniz.

13.6. SÜRESİ DOLMUŞ ALAN ADI ALIŞVERİŞLERİ
Hesabınızdan satın aldığınız süresi dolmuş alan adları için açık artırmanın tamamlandığı saatten itibaren kırk sekiz (48) saat içinde kazanan teklif tutarına ek olarak bir (1) yıllık yenileme veya transfer ücreti (alan adı eski kayıt döneminin sonundan itibaren) artı gerekliyse ICANN ücretini ödemekten sorumlu olduğunuzu veya açık artırmanın kapanışının ardından üçüncü günde hesapla ilişkili geçerli ödeme yönteminden bu ücretin alınacağını kabul edersiniz. Ödeme alamazsak, alan adını satın alma hakkınızı kaybedebilirsiniz.

14. SAKLI TUTULAN EK HAKLAR
Oğuzcan Günay, şunlar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle (takdir yetkisi yalnızca Oğuzcan Günay tarafına ait olmak üzere) herhangi bir Hesabı veya Hizmeti reddetme, iptal etme, feshetme, askıya alma, kilitleme veya erişimini (ya da kontrolünü) değiştirme hakkına sahiptir (herhangi bir alan adı kaydını iptal etme veya transfer etme hakkı dahil olmak üzere): (i) Oğuzcan Günay tarafından Hizmet sunma veya verme sırasında yapılan hataları düzeltmek için (alan adı kaydı dahil), (ii) herhangi bir alan adı kaydının veya alan adı kayıt kuruluşunun bütünlüğünü veya kararlılığını korumak ve yapılan hataları düzeltmek için, (iii) dolandırıcılık ve kötüye kullanım tespit etme ve önleme çabalarımıza destek olmak için, (iv) siz ve/veya alan adınız veya web sitenize karşı çıkartılan mahkeme emirlerine ve ilgili yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası yasalara uymak için, (v) mahkeme emirleri dahil olmak üzere kolluk kuvvetlerinin taleplerine uymak için, (vi) itiraz çözüm işlemlerine uymak için, (vii) sonuçta haklı veya haksız olduğuna bakılmaksızın herhangi bir yasal işleme veya yasal işlem tehdidine karşı savunma yapmak için, (viii) Oğuzcan Günay, Oğuzcan Günay yetkilileri, yöneticileri, çalışanları, aracıları ve iş ortakları (Oğuzcan Günay tarafını dava ettiğiniz veya dava etmekle tehdit ettiğiniz durumlar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ile ilgili sivil veya cezai yükümlülüklerden kaçınmak için ya da (ix) Oğuzcan Günay‘ın iş faaliyetleri, itibarı veya paydaşlarına hasar verebilecek olan, web sitenizdeki içerikler veya Hesabınız ya da alan adlarınız ile ilişkili çok miktarda şikayeti yanıtlamak.
Oğuzcan Günay tüm Hesapları aşırı alan ve bant genişliği kullanımı açısından inceleme ve izin verilen düzeyleri aşan Hesapları iptal etme veya ek ücret alma haklarını açıkça saklı tutar.
Oğuzcan Günay; size haber vermeden, takdir Oğuzcan Günay tarafına ait olmak üzere, Oğuzcan Günay ve/veya Oğuzcan Günay çalışanlardan birini taciz veya tehdit etmeniz durumunda tüm Hizmetleri feshetme hakkını saklı tutar.
Oğuzcan Günay İçerikleri. Kullanıcı İçerikleri hariç olmak üzere, metin, yazılım, komut dosyaları, kaynak kod, API, grafikler, fotoğraflar, sesler, müzik, videolar ve interaktif özellikler ile ticari markalar, hizmet markaları ve içindeki logolar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Sitenin ve Hizmetlerin içeriğinin (“Oğuzcan Günay İçerikleri”) sahibi veya lisans sahibi süresiz olarak Oğuzcan Günay şirketidir ve bu içerik ABD ve diğer ülkelerde telif hakkı, ticari marka ve/veya patent koruması ile ABD ve diğer ülke yasaları çerçevesinde diğer fikri mülkiyet hakları kapsamındadır. Oğuzcan Günay İçerikleri size “olduğu gibi”, “olduğu sürece” ve “tüm hatalarıyla”, bilginiz, kişisel ve ticari olmayan amaçlarla kullanmanız için sunulur ve içerik, Oğuzcan Günay tarafının önceden açık yazılı izni olmadan indirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, yayınlanamaz, gösterilemez, satılamaz, lisanslanamaz veya başka bir şekilde herhangi bir amaç için kötüye kullanılamaz. Bu Sözleşme ile hiçbir telif hakkı, ticari marka, patent veya başka mülkiyet hakkı veya lisansı verilmemektedir. Oğuzcan Günay, Oğuzcan Günay İçerikleri, bu Site ve Hizmetlerde açık şekilde verilmeyen tüm hakları saklı tutar ve bu Sözleşme, söz konusu hakların sahipliğini transfer etmez.

15. SPAM GÖNDERİLMEMESİ; MAKTU TAZMİNAT
Spam Gönderilmemesi. Spam gönderilmesine izin vermiyoruz. Web sunucularımızın gelen ve giden trafiğini spam iletilere karşı sürekli olarak izleyerek spam iletileri kaydetmek için bir spam şikayet merkezinde topluyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi spam ileti gönderme amacıyla kullandığından şüphe ettiğimiz müşterilerimizi tam bir denetimden geçiriyoruz. Spam sorunu olduğuna karar verirsek, durumu çözmek için gerekli işlemleri yapıyoruz.
Spam’ı, reklam veya başka amaçlar doğrultusunda bu tür içeriği alma konusunda önceden uygun onayın alınmadığı alıcılara gönderilen e-posta veya faks olan İzinsiz Ticari E-posta (UCE), İzinsiz Toplu E-posta (UBE) veya İzinsiz Faks (Faks) olarak kabul ediyoruz. Bunlar aşağıdakileri içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir:
• E-posta İletileri
• Haber grubu gönderimleri
• Windows sistem iletileri
• Açılır ileti (“reklam destekli bilgisayar yazılımı” veya “casus yazılım” iletileri)
• Anlık mesajlaşma (AOL, MSN, Yahoo veya başka bir anlık mesajlaşma programı kullanılarak)
• Online sohbet odası reklamları
• Konuk defteri veya Web Sitesi Forum gönderimleri
• Faks İstemleri
• Kısa Mesajlar (SMS)
Sunucularımızın ve hizmetlerimizin yukarıda açıklanan amaçlarla kullanımına izin vermemekteyiz. Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanmak için yalnızca 2003 Can-Spam Yasası’nı ve Telefon Tüketici Koruma Yasası’nı içeren tüm geçerli yasalara ve düzenlemelere uymanız değil aynı zamanda bu spam ile mücadele politikasına da uymanız gerekir. Reklamlar ve/veya toplu e-postalar ya da fakslar yalnızca, ileti almaya “abone olmuş” alıcılara gönderilebilir. Bunlar; geçerli bir dönüş adresini ve yanıt adresini, gönderenin fiziksel adresini ve e-postanın veya faksın alt bilgisinde bir abonelikten çıkma yöntemi içermelidir. Talebimiz üzerine, bir e-posta adresi veya faks numarası için aboneliğin kesin kanıtını sağlamanız gerekebilir.
Söz konusu hesap, ürün veya hizmetlerin spam için veya spamle bağlantılı olarak kullanıldığını tespit etmemiz halinde her türlü hesap, web sitesi hosting hizmeti, alan adı kaydı, e-posta kutusu veya diğer ilgili ürün veya hizmetleri yönlendirebilir, askıya alabilir veya iptal edebiliriz. Böyle bir durumda, bizim seçimimize bağlı olarak, spam göndermeyi bırakacağınızı ve/veya sizin adınıza spam gönderilmiş olduğunu belirten bir e-posta ile bize yanıt vermenizi ve site, e-posta kutuları ve/veya hizmetlerin yeniden etkinleştirilmesi için iade edilemez bir yeniden etkinleştirme ücreti isteyebiliriz.
Tüm müşterilerin ve ürün ve hizmetlerimizin oluşturduğu e-postaları alan kullanıcıların, spam olduğundan şüphelendikleri iletileri bildirmesini tavsiye ediyoruz. Kötüye kullanım şüphelerinizi e-posta ile veya web üzerindeki Spam Şikayet Merkezimiz aracılığıyla iletebilirsiniz. Web: kötüye kullanımı bildir alanından bize bildirebilirsiniz.
Maktu Tazminat. Takdir yetkisi bize ait olmak üzere, spam veya istenmeyen toplu e-posta gönderdiğine veya bunlarla bir bağlantısı bulunduğuna inandığımız Hesapları anında silebileceğimizi kabul edersiniz. Buna ek olarak, gerçek zararların makul bir çerçevede hesaplanamaması durumunda, Hesabınızdan gönderilen veya başka bir bağlantısı bulunan her bir spam ileti veya istenmeyen toplu e-posta için bize 1,00 $ tutarında maktu tazminat ödemeyi kabul edersiniz.

16. TİCARİ MARKA VE/VEYA TELİF HAKKI TALEPLERİ
Oğuzcan Günay fikri mülkiyetlerin korunmasını destekler. (i) Geçerli kayıtlı ticari marka veya hizmet markası haklarına sahip olduğunuz bir markayla ilgili ihlal talebi veya (ii) gerçek bir telif hakkına sahip olduğunuz bir materyalle ilgili telif hakkı talebi göndermek istiyorsanız, lütfen yukarıda sözü geçen Oğuzcan Günay Ticari Marka ve/veya Telif Hakkı İhlali Politikasına gözden geçirin.

17. ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİNE VERİLEN BAĞLANTILAR
Bu Site ve bu Sitede bulunan Hizmetler Oğuzcan Günay tarafından sahip olunmayan veya denetlenmeyen üçüncü taraf web sitelerinin bağlantılarını içerebilir. Oğuzcan Günay üçüncü taraf web sitelerinin içeriği, koşul ve şartları, gizlilik politikaları veya uygulamaları için sorumluluk kabul etmez. Ayrıca Oğuzcan Günay, üçüncü taraf web sitelerinin içeriğini sansürlemez veya düzenlemez. Bu Siteyi veya bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanarak Oğuzcan Günay hizmetini herhangi bir üçüncü taraf web sitesini kullanımınızdan kaynaklanan her türlü yükümlülükten açıkça masun tutarsınız. Bu doğrultuda Oğuzcan Günay, bu Siteden veya bu Sitede bulunan Hizmetler’den ayrıldığınızda ziyaret etmiş olabileceğiniz diğer her bir web sitesinin koşul ve şartları, gizlilik politikalarını ve diğer geçerli belgelerini incelemeyi unutmayın.

18. BEYAN VE GARANTİ REDDİ
BU SİTEYİ VE BU SİTEDE YER ALAN HİZMETLERİ KULLANIMINIZIN KENDİ RİSKİNİZDE OLDUĞUNU VE BU SİTENİN VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERİN “OLDUĞU GİBİ”, “MEVCUT OLDUĞU SÜRECE” VE “TÜM HATALARIYLA” SAĞLANDIĞINI BEYAN VE KABUL EDERSİNİZ. OĞUZCAN GÜNAY, YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, ARACILARI VE TÜM ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMET SAĞLAYICILARI ÜRÜN KULLANILABİLİRLİĞİ, SATILABİLİRLİĞİ, BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUPU VE İHLAL DURUMUNUN OLMAMASINA YÖNELİK İMA EDİLEN TÜM GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE YASAL, AÇIK VE ZIMNİ TÜM GARANTİLERDEN FERAGAT EDER. OĞUZCAN GÜNAY, YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI VE ARACILARI ŞU KONULAR HAKKINDA HERHANGİ BİR BEYANDA VEYA GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR: (I) BU SİTEDEKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞU, BÜTÜNLÜĞÜ VEYA İÇERİĞİ, (II) BU SİTEYE BAĞLI OLAN (KÖPRÜ VE REKLAMLAR ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERİN DOĞRULUĞU, BÜTÜNLÜĞÜ VEYA İÇERİĞİ VE/VEYA (III) BU SİTEDE VEYA BU SİTEYE BAĞLI OLAN (KÖPRÜ VE REKLAMLAR ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERDE YER ALAN HİZMETLER VE BU DURUMLAR İÇİN OĞUZCAN GÜNAY HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK VEYA SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
AYRICA, OĞUZCAN GÜNAY, YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI VEYA ARACILARI (ÇAĞRI MERKEZİ VEYA MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİLERİ DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) VE ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMET SAĞLAYICILARI TARAFINDAN SUNULAN SÖZLÜ VEYA YAZILI BİLGİLERİN VEYA TAVSİYELERİN (I) YASAL VEYA FİNANSAL TAVSİYE NİTELİĞİNDE OLMADIĞINI VEYA (II) BU SİTE VEYA BU SİTEDE YER ALAN HİZMETLERLE İLGİLİ BİR GARANTİ NİTELİĞİNDE OLMADIĞINI VE KULLANICILARIN BU BİLGİLERE VEYA TAVSİYELERE GÜVENMEMESİ GEREKTİĞİNİ KABUL EDERSİNİZ.
YUKARIDA BELİRTİLEN BEYAN VE GARANTİ REDDİ, YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE UYGULANACAK VE BU SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ VEYA BU SİTEYİ VEYA BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERİ KULLANIMINIZIN SONA ERMESİ DURUMUNDA DA GEÇERLİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR.

19. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
HİÇBİR DURUMDA OĞUZCAN GÜNAY, YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, ARACILARI VE TÜM ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMET SAĞLAYICILARI, ŞU DURUMLARDAN KAYNAKLANABİLECEK OLANLAR DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, CEZAİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARAR NEDENİYLE SİZE VEYA BAŞKA BİR KİŞİ VEYA KURUMA KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR: (I) BU SİTEDEKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞU, BÜTÜNLÜĞÜ VEYA İÇERİĞİ, (II) BU SİTEYE BAĞLI OLAN (KÖPRÜ VE REKLAMLAR ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERİN DOĞRULUĞU, BÜTÜNLÜĞÜ VEYA İÇERİĞİ, (III) BU SİTEDE VEYA BU SİTEYE BAĞLI OLAN (KÖPRÜ VE REKLAMLAR ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERDE YER ALAN HİZMETLER, (IV) HER TÜRLÜ KİŞİSEL YARALANMA VEYA MADDİ ZARAR, (V) HER TÜRLÜ ÜÇÜNCÜ TARAF DAVRANIŞLARI, (VI) SUNUCULARIMIZA VE/VEYA ORADA DEPOLANAN HER TÜRLÜ İÇERİK, KİŞİSEL BİLGİ, FİNANSAL BİLGİ VEYA DİĞER BİLGİLERE ERİŞİM VEYA BUNLARIN KULLANIMI, (VII) BU SİTEDE VEYA BU SİTEYE BAĞLI OLAN (KÖPRÜ VE REKLAMLAR ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERDE YAŞANABİLECEK HİZMET KESİNTİSİ, (VIII) BU SİTEDE VEYA BU SİTEYE BAĞLI OLAN (KÖPRÜ VE REKLAMLAR ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERDE İLETİLEBİLECEK HER TÜRLÜ VİRÜS, SOLUCAN, HATA, TRUVA ATI VEYA BENZERİ, (IX) AŞAĞILAYICI, TACİZKAR, ZARARLI, KÜÇÜKLER VEYA KORUMA KAPSAMINDAKİ SINIFLAR İÇİN ZARARLI, PORNOGRAFİK, 18 YAŞ ÜZERİ, MÜSTEHCEN VEYA DİĞER TÜRLÜ İTİRAZA KONU OLABİLECEK HER TÜRLÜ KULLANICI İÇERİĞİ VEYA İÇERİK VE/VEYA (X) GARANTİ, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL VEYA EŞDEĞERİ İDDİA TABANLI OLUP OLDUĞUNA VE OĞUZCAN GÜNAY TARAFININ SÖZ KONUSU ZARARLARIN ORTAYA ÇIKABİLECEĞİ KONUSUNDA UYARILMIŞ OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN BU SİTENİN VEYA BU SİTEDE YER ALAN HİZMETLERİN KULLANIMI SONUCUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK HER TÜRLÜ ZARAR VEYA HASAR.
AYRICA, HİÇBİR DURUMDA OĞUZCAN GÜNAY TARAFININ TOPLAM SORUMLULUĞUNUN 10.000,00 $ ABD DOLARINI AŞMAYACAĞINI KABUL EDER VE ONAYLARSINIZ.
YUKARIDA BELİRTİLEN SORUMLULUK SINIRLANDIRMASI, YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE UYGULANACAK VE BU SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ VEYA BU SİTEYİ VEYA BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERİ KULLANIMINIZIN SONA ERMESİ DURUMUNDA DA GEÇERLİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR.

20. TAZMİNAT
Oğuzcan Günay tarafını ve yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını, aracılarını ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları her türlü hak talebi, talep, masraf, gider, kayıp, yükümlülük veya zarardan (makul avukat ücretleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak Oğuzcan Günay tarafının maruz kaldığı şu durumlara karşı korumayı, savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar görmesini engellemeyi kabul edersiniz: (i) bu Siteyi veya bu Sitede yer alan hizmetleri kullanımınız ve bunlara erişiminiz; (ii) bu Sözleşmenin hükümlerini veya burada yer alan politika veya sözleşmeleri ihlal etmeniz ve/veya (iii) fikri mülkiyet veya diğer mülkiyet hakları dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü taraf haklarını ihlal etmeniz. Bu bölümdeki tazminat zorunlulukları, bu Sözleşmenin ya da bu Siteyi veya bu Sitede yer alan Hizmetleri kullanımınızın feshedilmesi veya süresinin dolması durumunda geçerliliğini sürdürecektir.

21. YEREL YASALARA UYGUNLUK
Oğuzcan Günay bu Sitede veya bu Sitede yer alan Hizmetlerde mevcut olan içeriğin her ülke veya yargı bölgesi için uygun olduğunu ve bu Site veya bu Sitede yer alan Hizmetlere erişimin yasa dışı olduğu ülkelerden veya yargı bölgelerinden erişimin yasak olduğunu beyan etmez veya bu yönde bir garanti vermez. Bu Siteye veya bu Sitede yer alan Hizmetlere erişen kullanıcılar, tüm yerel yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun hareket etmekten sorumludur.

22. ANLAŞMAZLIKLAR, BAĞLAYICI BİREYSEL TAHKİM VE GRUP DAVALARI VE GRUP TAHKİMLERİ FERAGATNAMESİ
LÜTFEN BU BÖLÜMÜ DİKKATLE OKUYUN. BİREYSEL TAHKİM YOLUYLA ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZMENİZİ GEREKTİREN HÜKÜMLERDEN VAZGEÇMEK İSTİYORSANIZ, AŞAĞIDAKİ YÖNERGELERİ TAKİP EDİN.
(A) Anlaşmazlıklar. Bu Bölümün şartları, yukarıda belirtilen ve burada bulunan Tektip Alan Adı Uyuşmazlık Çözüm Politikası tarafından yönetilen uyuşmazlıklar hariç, Oğuzcan Günay ile aranızdaki tüm Uyuşmazlıklara uygulanacaktır. Bu Bölümün amaçları doğrultusunda, “Anlaşmazlık” haksız fiil, kanun, tüzük, yönetmelik, düzenleme veya diğer hukuki veya adaletsel temellere dayanılarak, herhangi bir Oğuzcan Günay Hizmet veya Ürünü, Oğuzcan Günay web siteleri, bu Şartlar veya siz ile tarafını her türlü işlemden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak siz ile Oğuzcan Günay arasındaki her türlü anlaşmazlık, hak iddiası veya eylem anlamına gelecektir ve yasalar çerçevesinde izin verilen en geniş anlam verilecek şekilde yorumlanacaktır. SİZ VE OĞUZCAN GÜNAY BU ŞARTLARDA TANIMLANDIĞI HALİYLE “ANLAŞMAZLIĞIN” SİZ VEYA OĞUZCAN GÜNAY TARAFINDAN (İ) TİCARET SIRRINI KÖTÜYE KULLANMA, (İİ) PATENT İHLALİ, (İİİ) TELİF HAKKI İHLALİ VEYA SUİİSTİMALİ VE (İV) TİCARİ MARKA İHLALİ YA DA KÖTÜYE KULLANIMI İÇİN HERHANGİ BİR HAK İDDİASI VEYA DAVASINI İÇERMEYECEKTİR. Ayrıca, bu Şartlarda aksine bir hüküm bulunsa dahi, bir hak talebinin bu dört istisnadan birine girip girmediğine hakemin değil bir mahkemenin karar verebileceğini kabul edersiniz.

(B) Bağlayıcı Tahkim. Siz ve Oğuzcan Günay şunları kabul edersiniz: (i) bu Şartların hükümleri uyarınca taraflar arasındaki tüm Anlaşmazlıkları tahkim etme; (ii) bu Şartlar devletler arası ticareti takip eder; (iii) Milletlerarası Tahkim Kanunu (4686 sayılı kanun.) bu Bölümün yorumlanmasını ve uygulanmasını yönetir; ve (iv) bu Bölüm, bu Şartların feshedilmesinden sonra geçerli olacaktır. TAHKİM, BİR DAVA GÖRÜŞMESİNDE HAKLARINIZI BİR HAKEM VEYA JÜRİYE FERAGAT ETTİĞİNİZ VE TEMYİZDE BULUNMA NEDENLERİNİZİN KISITLI OLDUĞU ANLAMINA GELİR. Hakem, size, bu Sözleşmenin 15. Bölümünde belirtilen Sorumlulukların Sınırlanması ile sınırlandırıldığı şekilde, uygun yargılama yetkisine sahip bir mahkeme ile aynı zararı tazmin edebilir ve yalnızca, çözüm arayışında olan tarafın lehine olmak üzere, bu tarafın münferit iddiası tarafından garanti edilen çözümü sağlamak için gerekli ölçüde bildirimsel veya tedbirli bir telafi sağlayabilir. Buna ek olarak, bazı durumlarda hakemlik masrafları davanın maliyetini aşabilir ve keşif hakkı hakemlikte mahkemeye göre daha sınırlı olabilir. Hakem kararını taraflar üzerinde yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkeme tarafından kesin ve uygulanabilir olacaktır.
(C) Asliye Mahkemesi. Yukarıdaki maddelerin aksine bir hüküm bulunsa bile, mahkemenin yetkisi dahilinde ve yalnızca mahkemede bekleyen yasal işlemleriniz varsa, eyaletinizin veya belediyenizin asliye mahkemelerinde bireysel bir işlem yapmanız mümkündür.
(D) Anlaşmazlık Bildirimi. Bir Anlaşmazlık olması durumunda, siz veya Oğuzcan Günay öncelikle diğer tarafa bildirimi veren tarafın adını, adresini ve iletişim bilgilerini ve Anlaşmazlığa yol açan olaylar ile talep edilen çözümü belirten yazılı bir Anlaşmazlık bildirimi (“Anlaşmazlık Bildirimi”) göndermelidir. Oğuzcan Günay için gönderilen Anlaşmazlık Bildirimi şu adrese iletilmelidir: Oğuzcan Günay, Odunluk Mh. Odunluk Cd. No:13/C Nilüfer/Bursa/TR (“Oğuzcan Günay Bildirim Adresi”). Anlaşmazlık Bildirimi size sertifikalı posta yoluyla, dosyadaki veya kayıtlarımızdaki en son adrese gönderilecektir. Oğuzcan Günay ile Anlaşmazlığı çözmek için Anlaşmazlık Bildirimi alındıktan sonra altmış (60) gün içinde bir anlaşmaya varmazsanız, siz ya da Oğuzcan Günay bu Bölüm uyarınca bir tahkim başlatabilirsiniz. Anlaşmazlık Bildiriminin iletilmesi ve alınmasının ardından, her iki taraf, hakem kararına başvurmadan önce Anlaşmazlığı çözmek için iyi niyetle hareket etmeyi kabul eder.
(E) GRUP DAVALARI VE GRUP TAHKİMİ FERAGATNAMESİ. SİZ VE OĞUZCAN GÜNAY FEDERAL VEYA EYALET GRUP TAHKİMLERİ DAHİL OLMAK ANCAK SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HER TARAFIN DİĞER TARAFA SÖZDE GRUP DAVASI VEYA TEMSİLCİ DAVASINDA DAVACI VEYA GRUP DAVASI ÜYESİ OLARAK DEĞİL, YALNIZCA BİREYSEL KAPASİTEDE İHTİLAF SUNABİLECEĞİNİ KABUL EDERSİNİZ. SİZ VEYA OĞUZCAN GÜNAY GRUP DAVASI, ÖZEL AVUKAT GENEL HUKUK DAVASI VEYA TARAFLARDAN HERHANGİ BİRİNİN TEMSİLCİ OLARAK GÖREV ALACAĞI DİĞER TÜRDEN BİR DAVA İLE ANLAŞMAZLIĞI ÇÖZMEYE ÇALIŞMAYACAKSINIZ. HİÇBİR TAHKİM VEYA DİĞER DAVA, TÜM TARAFLARIN ETKİLENEN TÜM TAHKİMLERE VEYA DAVALARA YÖNELİK ÖNCEDEN YAZILI ONAYI ALINMADAN BİRBİRİYLE BİRLEŞTİRİLEMEZ.
(F) Tahkim Prosedürü. Taraflardan birinin tahkim başlatmayı seçmesi durumunda, tahkim, Amerikan Tahkim Derneği tarafından (“AAA”) yönetilir ve bu Şartlarda belirtilen kurallar ile paralel olarak AAA Tüketici Tahkim Kuralları (“AAA Kuralları”) uyarınca yönetilir, ancak tarafların, tahkimin yalnızca bireysel taleplerin çözümü ile sınırlı olacağını kabul ettiğinden, AAA birden fazla tazmin talebi sahibi veya grup tahkimini yönetemez. AAA Kurallarını www.adr.org adresinde bulabilir veya 1-800-778-7879 numaralı telefonu arayarak edinebilirsiniz. AAA Kuralları ile bu Şartlar’da belirtilen kurallar arasında bir uyuşmazlık olması durumunda, bu Şartlar’da belirtilen kurallar geçerli olacaktır. Tahkim sırasında, federal, eyalet veya yerel yasalar uyarınca, bu Sözleşmenin 15. Bölümü’nde belirtilen Sorumlulukların Sınırlandırılması ile sınırlı olarak, mevcut olan tüm çözümleri arayabilirsiniz. Tüm Uyuşmazlıklar tek bir tarafsız hakem tarafından çözümlenir ve her iki taraf da hakemin seçilmesine katılmak için makul bir şansa sahiptir. Hakem, bu Şartlara tabidir. Hakem (herhangi bir federal, eyalet ya da yerel mahkeme ya da aracı değil) bu Şartların yorumlanması, uygulanabilirliği ya da oluşması ile ilgili olmak üzere bu Koşulların tamamının veya herhangi bir bölümünün geçersiz veya geçersiz kılınabilir olduğu iddiaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm anlaşmazlıkları çözme konusunda özel yetkiye sahip olacaktır. Hakem ayrıca, tahkim sözleşmesinin varlığına, kapsamına veya geçerliliğine veya iddia ya da karşı iddianın tahkim edilebilirliğine ilişkin herhangi bir itiraz da dahil olmak üzere, kendi yetkisine karar verme konusunda özel bir yetkiye sahip olacaktır. Hakeme tanınan bu geniş kapsamlı delegasyona rağmen, bir mahkeme, bir iddianın veya dava sebebinin şunları için olup olmadığı konusunu açıklığa kavuşturabilir: (i) ticari olarak gizli suiistimal, (ii) patent ihlali, (iii) telif hakkı ihlali veya yanlış kullanım veya (iv) yukarıda belirtilen “Uyuşmazlıklar” tanımından çıkarılmış ticari marka ihlali veya dilüsyon. Hakem, kanunen veya eşit bir mahkemede mevcut olan herhangi bir çözümü verecek yetkiye sahip olacaktır. Hakem kararı taraflar üzerinde bağlayıcıdır ve yetkili mahkemelerin herhangi bir mahkemesinde yargı yolu olarak girilebilir. Tahkim duruşmalarına telefon ile katılmayı seçebilirsiniz. Telefonla yapılmayan tahkim duruşmaları, birincil ikamet yerinizden (veya küçük bir işletmeyseniz ana işyeri) makul bir şekilde erişilebilecek bir yerde veya isteğe bağlı olarak Arizona’nın Maricopa İlçesinde gerçekleştirilecektir.
(G) Tahkim İşlemini Başlatma. Siz veya Oğuzcan Günay bir Anlaşmazlık için tahkim yoluna gitmeye karar verirseniz, şu prosedürü onaylıyoruz:
i. Tahkim Talebi Yazma. Talep, Anlaşmazlığın açıklamasını ve tazmin edilmesi istenen hasar miktarını içermelidir. Tahkim Talebi kopyasını www.adr.org adresinde bulabilirsiniz (“Tahkim Talebi: Tüketici Tahkim Kuralları”).
ii. Tahkim Talebinin bir kopyasını American Arbitration Association Case Filing Services 1101 Laurel Oak Road, Suite 100 Voorhees, NJ 08043 adresindeki AAA’ya posta ile gönderin.
iii. Tahkim Talebinin bir kopyasını, diğer tarafa Anlaşmazlık Bildiriminin gönderildiği aynı adresine veya tarafların mutabık kaldığı başka bir adrese gönderin.
(H) Duruşma Formatı. Tüm duruşma formatlarında, hakem, eğer varsa, bir miktarın esas alındığı önemli bulguları ve sonuçlarını açıklayan yazılı bir karar yayınlar. Tahkim sırasında, Oğuzcan Günay veya sizin tarafınızdan yapılan herhangi bir uzlaşma miktarı teklifi, hakem Oğuzcan Günay veya sizin yükümlüğü olduğu miktarı belirleyene kadar hakeme ifşa edilmeyecektir. Anlaşmazlık ile ilgili ayrıcalıksız bilgilerin keşfedilmesi veya alıp verilmesine tahkim sırasında izin verilebilir.
(I) Tahkim Ücretleri ve Ödemeler.
i. 75.000,00 $ ABD Doları veya daha az miktarı içeren anlaşmazlıklar. Oğuzcan Günay dosya ücretlerinizi derhal geri ödeyecek ve AAA ile hakemlerin ücretlerini ve masraflarını ödeyecektir. Oğuzcan Günay tarafının hakemin tayin edilmesinden önceki son yazılı çözüm teklifini (“Oğuzcan Günay tarafının son yazılı teklifi”) reddederseniz, anlaşmazlığınız bir hakemin kararına kadar giderse ve hakem size Oğuzcan Günay tarafının son yazılı teklifinden daha fazla miktar için karar verirse, Oğuzcan Günay: (i) miktarın daha fazlasını veya 1.000,00 $ öder; (ii) varsa, makul avukat ücretinin iki katını öder; ve (iii) avukatınızın hakemlik iddianızı araştırmak, hazırlamak ve takip etmek için makul bir şekilde tahakkuk eden masraflarını (bilirkişilik masrafları ve maliyetleri de dahil olmak üzere) karşılar. Hakem, siz ve Oğuzcan Günay mutabık kalana kadar ücret, maliyet ve harcama miktarını belirleyecektir.
ii. 75.000,00 $ üzeri miktarı içeren anlaşmazlıklar. AAA kuralları, dosyalama ücretlerinin ödemesini ve AAA ile hakemlerin ücretlerinin ve masraflarının ödemesini yönetecektir.
iii. Herhangi bir miktarı içeren anlaşmazlıklar. Sizin başlattığınız her tahkim için, Oğuzcan Günay yalnızca hakem tahkimin önemsiz olduğuna karar verirse veya uygun olmayan bir öneride bulunursa, AAA veya hakem ücretlerinin ve masraflarının veya dava ücretlerinizin ödenmesini isteyecektir. Herhangi bir tahkimi Oğuzcan Günay başlattığında, Oğuzcan Günay tüm dosya, AAA ve hakemin ücretlerini ve masraflarını ödeyecektir. Oğuzcan Günay herhangi bir tahkimde avukatının ücretini veya masraflarını sizden istemeyecektir. Anlaşmazlıklardaki tutarın belirlenmesinde ücret ve masraflar dahil değildir.
(J) İddialar veya Anlaşmazlıklar Bir Yıl İçinde Mahkemeye Başvurulmalıdır. Kanunların izin verdiği ölçüde, bu Bölümün geçerli olduğu herhangi bir talep veya uyuşmazlık küçük talepler veya tahkim halinde bir yıl içinde davaya götürülmelidir. Bir yıllık süre, Anlaşmazlık İddiası veya iddianın ilk davaya götürülebileceği zaman başlar. Bir yıl içinde başvurulmazsa, iddia veya anlaşmazlık kalıcı olarak engellenir.
(K) 30 Günlük Vazgeçme Süresi. BU ANLAŞMAZLIKLAR BÖLÜMÜNDEKİ TAHKİM HÜKÜMLERİNE TABİ OLMAK İSTEMİYORSANIZ, BU ŞARTLARI KABUL ETMENİZİ TAKİP EDEN 30 GÜN İÇİNDE (GEÇERLİ YASALAR UYARINCA DAHA FAZLA SÜRE GEREKMİYORSA) [email protected]ĞUZCAN GÜNAY.COM ADRESİNE E-POSTA GÖNDEREREK OĞUZCAN GÜNAY TARAFINA BİLDİRİMDE BULUNMALISINIZ. E-postada, (a) adınızı, (b) soyadınızı (c) adresinizi, (d) telefon numaranızı ve (e) hesap numaralarınızı ve aşağıdakileri belirtmelisiniz: “Oğuzcan Günay Evrensel Hizmet Koşulları Sözleşmesinde yer alan tahkim tedariki hakkımdan vazgeçmiş bulunuyorum.” Bilgilerinizi yukarıdaki yöntemle sağlayarak, Oğuzcan Günay Evrensel Hizmet Koşullarında yer alan tahkim sözleşmesinden çıkmış olursunuz. Vazgeçme isteğiniz, yalnızca Evrensel Hizmet Koşullarını kabul ettikten sonraki otuz (30) gün içinde yapıldığında geçerli olacaktır. Yukarıda belirtilen prosedüre uygun olarak sözleşmeden vazgeçmeniz durumunda, yürürlükteki yönetmelik ve hukuki uyuşmazlıkların ortaya çıkabileceği mahkemeler ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere, burada yer alan diğer koşullar geçerli olmaya devam edecektir.
(L) Bu Bölümde Yapılan Değişiklikler. Siz ve Oğuzcan Günay, bu Şartlardaki herhangi bir hüküm ile çatışmaksızın, Oğuzcan Günay ile uyuşmazlıkların çözülmesi prosedürü ve sınıf eylemi feragat hükümlerinin (Oğuzcan Günay adresindeki bir değişiklik dışında) gelecekteki değişiklikler yapması durumunda, Oğuzcan Günay tarafının size bildirimde bulunacağını ve bildirim tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde bu tür değişikliklerden vazgeçebileceğinizi kabul edersiniz. Gelecekteki değişikliklerden vazgeçerseniz, bu geçerli Şartlarda belirtildiği şekilde önerilen değişikliklerden hiçbiri olmadan, bu Bölümün diline uygun olarak aramızdaki herhangi bir anlaşmazlığı çözeceğinizi kabul edersiniz. Gelecekteki değişikliklerden vazgeçmezseniz, gelecekteki değişikliklerden herhangi birini kabul etmiş sayılırsınız.
(M) Ayrılabilirlik. Bu Bölüm’ün herhangi bir hükmünün uygulanamaz olduğu tespit edilirse, o hüküm, bu Şartların kalanının tam olarak yürürlüğe girmesi ve uygulanması ile birlikte ayrılır. Yukarıdaki maddeler, grup veya temsilci davasına karşı tahkim için geçerli değildir; grup veya temsilci davalarına karşı yasaklamanın uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu Bölümün tamamı geçersiz sayılır. Bu Bölüm’ün koşulları, bu Şartların sona erdirilmesinden sonra da geçerli olacaktır.

(N) Diğer Anlaşmazlıklar için Özel Mekan. Oğuzcan Günay ve siz, bu Bölümdeki uyuşmazlık çözümleme prosedürü ve grup davası feragat hükümlerinden hariç tutulan herhangi bir anlaşmazlığın (küçük talep mahkemelerinde açılan bireysel davalar dışında) yalnızca Arizona Maricopa İlçesi Yüksek Mahkemesinde veya Birleşik Devletler’de Arizona Bölge Mahkemesinde görüleceğini kabul edersiniz ve her iki taraf da bu anlaşmazlıklara karşı mahkemelerin münhasır yargı yetkisinin geri alınamaz ve koşulsuz olduğunu kabul ve beyan eder. Ayrıca, herhangi bir işlem veya davada jürinin yargılama hakkından feragat etmeyi kabul etmiş sayılırsınız.

23. VARİSLER VE ATAMALAR
Bu Sözleşme burada adı geçen iki tarafın ve ilgili varislerinin, haleflerinin ve atamalarının faydası için bağlayıcı ve yürürlükte olacaktır.

24. ÜÇÜNCÜ TARAF LEHTARLAR OLMAMASI
Bu Sözleşmedeki hiçbir hükmün, herhangi bir üçüncü taraf hakkı veya avantajı sağladığı kabul edilmeyecektir.

25. BAŞLIKLAR VE ÜST BAŞLIKLAR; BAĞIMSIZ TAAHHÜTLER; AYRILABİLİRLİK
Bu Sözleşme’nin başlıkları yalnızca kullanışlılık ve referans kolaylığı için sağlanmıştır ve tarafların sözleşmesini burada belirtilmeyen herhangi bir şekilde açıklamak veya yorumlamak için kullanılmayacaktır. Bu Sözleşmedeki her bir hüküm ve sözleşme ayrı ve bağımsız bir hüküm veya sözleşme olarak tüm amaçlarla incelenecektir. Yargı yetkisine sahip bir mahkeme bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün (veya hükmünün bir kısmının) yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna kanaat getirirse bu Sözleşmenin diğer hükümleri (veya hükümlerinin kısımları) bundan etkilenmeyecek ve yasaların tam olarak izin verdiği ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Bu Sözleşmeyle ilgili sorularınız olursa lütfen aşağıdaki adreslerden bize e-posta veya normal posta aracılığıyla ulaşın:

Oğuzcan Günay Tasarım Stüdyosu Hukuk Departmanı
Odunluk Mh. Odunluk Cd. No:13/C
16265 Nilüfer/Bursa/TR
[email protected]

Telif Hakkı © 2005-2019 Oğuzcan Günay Tasarım Stüdyosu, Basılı ve Dijital Hizmetler Tüm Hakları Saklıdır.