TİCARİ MARKA/TELİF HAKKI İHLALİ


1. Fikri Mülkiyete Saygı Duyma
Oguzcangunay.com, (“Oğuzcan Günay”) fikri mülkiyetlerin korunmasını destekler. Ticari marka sahibi, hizmet markası veya telif hakkı sahibi olmanız fark etmeksizin Oğuzcan Günay yasal haklarınızı koruma konusunda size yardımcı olacağına söz verir. Bu nedenle, ticari marka ve/veya telif hakkı ihlaline ilişkin hak taleplerini değerlendirmek üzere aşağıdaki politikaları hazırlamıştır.
2. Alan Adı İhtilafı İddiaları
Kayıtlı alan adı ile ilgili endişeniz veya ihtilafınız varsa lütfen Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası’na (“UDRP”) başvurun. Alan adlarının kaydı ile ilgili anlaşmazlıklar, alan adı sahibine, ICANN onaylı hakem kurulu veya mahkeme sistemine gönderilecektir. Oğuzcan Günay şirketine mahkeme ve yasal belgelerin kopyalarının gönderilmesi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Avukatlara İlişkin İpuçlarımızı gözden geçirin.
Bu Ticari Marka/Telif Hakkı İhlali Politikası alan adı ihtilaflarını hariç tutar ve diğer Oğuzcan Günay ürünleri ve hizmetlerini içeren olası ihlallerin bildirilmesine olanak tanımak üzere oluşturulmuştur.
3. Oğuzcan Günay Açık Artırmaları ve Premium Alan Adı İhtilafı İddiaları
• Oğuzcan Günay şirketini, Oğuzcan Günay Açık Artırmalarında veya Premium Alan Adı olarak satışta olan bir alan adı ile ilgili ticari marka ihlali konusunda bildirmek için lütfen ticari marka iddiası doldurmak üzere aşağıdaki yönergeleri (A) takip edin.
• Oğuzcan Günay Açık Artırmalarında veya Premium Alan Adı olarak satışta olan bir alan adı ile ilgili şikayet veya ihlale yanıt veriyorsanız aşağıdaki Karşı Bildirim Politikamızı (C) takip edin.
4. Telif Hakkı ve Ticari Marka İddiaları
• Oğuzcan Günay şirketini telif hakkı veya ticari marka ihlali konusunda bilgilendirmek için lütfen ticari marka iddiası doldurmak üzere özel yönergeleri (A) veya telif hakkı şikayeti doldurmak için (B) özel yönergeleri takip edin.
• İhlal şikayetine yanıt veriyorsanız aşağıdaki Karşı Bildirim Politikamızı (C) takip edin.
4.1. Ticari Marka İddiaları
4.1.1. Siz (“Şikayetçi Taraf”), geçerli ve kayıtlı ticari marka veya hizmet markası (Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi ile Ana Kayıt olarak veya ülkenizin geçerli fikri mülkiyet kuruluşları ile kayıtlı yabancı markalar; devlet kayıtları veya Ek Kayıt kayıtları bu amaçlar için geçerli değildir) sahibi olduğunuz bir markanın ihlali için ticari marka iddiası iletmek istiyorsanız, Oğuzcan Günay Şikayetçi Tarafın bu iddiaları şu iki yöntemden biriyle desteklemesini istemektedir: (i) burada bulunan formu doldurmak veya (ii) aşağıdaki bilgileri e-posta ile [email protected] adresine iletmek. E-postanın konu satırına “Ticari Marka İddiaları” yazılmalıdır. NOT: Çevrimiçi formu doldurmak, talebinizin incelenmesini sağlamanın en hızlı yoludur.

Yürürlükte olduğu düşünülmek üzere, iddia edilen ticari marka ihlalinin bir bildirimi aşağıdaki bilgileri içermelidir:
• Kayıt numarası da dahil olmak üzere, ihlal edildiği iddia edilen ticari marka, hizmet markası, ticari görünüm, ad veya diğer aidiyet göstergeleri (“marka”).
• Marka için geçerli olan yargı yetkisi veya coğrafi bölge.
• Yukarıda belirtilen markanın sahibinin adı, posta adresi ve telefon numarası.
• Yukarıda belirtilen marka altında bulunan veya sunulan ürünler ve/veya hizmetler.
• Yukarıda tanımlanan markanın ilk kullanım tarihi.
• Yukarıda tanımlanan markanın eyaletler arası ticarette ilk kullanım tarihi.
• Şikayetçi Tarafın markasının ihlal edildiğini iddia ettiği kullanımın açıklaması.
• İhlal ettiği iddia edilen web sitesi sahibinin Oğuzcan Günay müşterisi olduğuna dair yeterli kanıt.
• İhlal edilen markanın, elektronik posta adresi vb. dahil olmak üzere, kesin konumu
• Şunları beyan eden, yeminli ifade kapsamında bir iyi niyet belgesi:
o [Web sitesini belirtin] web sitesinin diğer bir tarafın haklarını ihlal etmesi,
o Belirtilen tarafın adı,
o İhlal edilen [markayı belirtin] markası ve
o Söz konusu ihlalde bulunduğu iddia edilen web sitesi içeriklerinin kullanımı savunulabilir değildir.
4.1.2. Telif Hakkı İddiaları için, yukarıda bulunan Telif Hakkı İddiaları Bölüm 1 uyarınca Şikayetçi Taraftan uygun bildirimin gelmesi üzerine, Oğuzcan Günay bir araştırma başlatacak ve Şikayetçi Tarafın yazılı bildirimini ihlal ettiği iddia edilen tarafa iletecektir. Oğuzcan Günay iddiayı araştırırken, Oğuzcan Günay, kendi takdirine bağlı olarak ve bunu yapmak için herhangi bir yasal yükümlülüğü olmaksızın, ihlal ettiği iddia edilen materyali Oğuzcan Günay Açık Artırmalarından geçici olarak kaldırabilir, ihlal ettiği iddia edilen tarafı, alan adlarını kilitleyeceği, DNS’yi yeniden yönlendireceği ve/veya yalnızca Oğuzcan Günay sunucusunda depolanıyorsa, ihlal ettiği materyale erişimi geçici olarak engelleyeceği veya kaldıracağı yönünde bilgilendirebilir.
4.1.3. Oğuzcan Günay, kendi takdirine bağlı olarak ve bunu yapmak için herhangi bir yasal yükümlülüğü olmaksızın, ihlal ettiği iddia edilen materyali Oğuzcan Günay Açık Artırmalarından kalıcı olarak kaldırabilir, ihlal ettiği iddia edilen tarafın Oğuzcan Günay hesabını askıda tutmaya devam edebilir ve/veya yalnızca Oğuzcan Günay sunucusunda depolanıyorsa, ihlal ettiği materyale erişimi engelleyebilir. Oğuzcan Günay, Şikayetçi Tarafın meşru bir istekte bulunmadığı kararına varırsa, Oğuzcan Günay ihlal ettiği iddia edilen materyale erişimi geri verecektir.
4.1.4. Şikayetçi Taraf, ICANN kayıtlı alan adı kayıt kuruluşu olan Oğuzcan Günay şirketinin ve müşterilerinin UDRP’ye tabi olduğunu anlamalıdır. Bu Politikadaki hiçbir şey UDRP’nin yerini alacak şekilde oluşturulamaz ve Oğuzcan Günay ile müşterilerinin alan adı ihtilaflarında buna uyma zorunluluğunun yerine geçemez.
4.2. Telif Hakkı İddiaları
4.2.1. Şikayetçi Taraf gerçek bir telif hakkına sahip olduğunuz materyal için telif hakkı tazmini isteğinde bulunmak isterse, Oğuzcan Günay, Şikayetçi Tarafın şunlardan birini uygulayarak bu isteği kanıtlamasını ister: (i) web sitemizde bulunan formu doldurarak, veya (ii) aşağıdaki bilgileri e-posta ile [email protected] adresine göndererek: E-postanın konu satırına “Telif Hakkı İddiası” yazılmalıdır. Telif hakkı talepleri postayla şu adrese gönderilebilir: Telif Hakkı Temsilcisi, Oğuzcan Günay, Odunluk Mh. Odunluk Cd. No:13/C Nilüfer / Bursa TR **NOT: Çevrimiçi formu doldurarak çok hızlı bir şekilde iddianıza bakılmasını sağlayabilirsiniz.**

Yürürlükte olduğu düşünülmek üzere, iddia edilen telif hakkı ihlalinin bir bildirimi Oğuzcan Günay şirketine sağlanmalı ve aşağıdaki bilgileri içermelidir:
• Telif hakkı sahibinin elektronik imzası veya ihlal ettiği iddia edilen özel bir telif hakkının sahibi adına hareket etme yetkisine sahip kişi.
• Telif hakkı ile korunan ve ihlal iddiasında bulunulan çalışmanın belirlenmesi veya tek bir online sitede birden fazla telif hakkı ile korunan çalışma tek bir bildirimde bulunuyorsa, bu sitedeki çalışmaların temsili listesi.
• İhlal ettiği veya ihlal eylemi konusu olduğu iddia edilen ve kaldırılması veya erişimizin devre dışı bırakılması gereken materyalin tanımı ve Oğuzcan Günay şirketinin materyali konumlandırmasına izin verecek bilgiler.
• Oğuzcan Günay şirketinin adres, telefon numarası ve varsa Şikayetçi Taraf ile iletişim kurulabilecek elektronik posta adresi gibi Şikayetçi Tarafa ulaşmasına izin verecek bilgiler.
• Şikayetçi Tarafın, şikayet edilen materyalin kullanımının telif hakkı sahibi, aracısı veya kanunlar tarafından yetkilendirilmediğini düşündüğünü belirten ifade.
• Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna dair ifade ve yeminli ifade altında, Şikayetçi Tarafın ihlal edildiği iddia edilen özel bir hakkın sahibi veya adına hareket etme yetkisine sahibi olduğu bilgisi.
4.2.2. Telif Hakkı İddiaları için, yukarıda bulunan Telif Hakkı İddiaları Bölüm 1 uyarınca Şikayetçi Taraftan uygun bildirimin gelmesi üzerine, Oğuzcan Günay bir araştırma başlatacak ve Şikayetçi Tarafın yazılı bildirimini ihlal ettiği iddia edilen tarafa iletecektir. Oğuzcan Günay iddiayı araştırırken, Oğuzcan Günay, kendi takdirine bağlı olarak ve bunu yapmak için herhangi bir yasal yükümlülüğü olmaksızın, ihlal ettiği iddia edilen tarafı, alan adlarını kilitleyeceği, DNS’yi yeniden yönlendireceği, ve/veya yalnızca Oğuzcan Günay sunucusunda depolanıyorsa, ihlal ettiği materyale erişimi geçici olarak engelleyeceği veya kaldıracağı yönünde bilgilendirebilir.
4.2.3. Oğuzcan Günay, Şikayetçi Tarafın yasal bir telif hakkı iddiasında bulunduğu kararına varırsa, ihlal ettiği iddia edilen tarafın Oğuzcan Günay hesabını askıda tutmaya devam eder ve/veya yalnızca Oğuzcan Günay sunucusunda depolanıyorsa, ihlal ettiği materyale erişimi engelleyebilir. Oğuzcan Günay, Şikayetçi Tarafın meşru bir istekte bulunmadığı kararına varırsa, Oğuzcan Günay ihlal ettiği iddia edilen materyale erişimi geri verecektir.
4.3. Karşı Bildirim Politikası
4.3.1. Counter Notification. If you have received a notice of copyright or trademark infringement that you wish to challenge based on a good faith belief that the material was removed or disabled as a result of mistake or misidentification of the material to be removed or disabled, you may provide Counter Notification by emailing [email protected] or [email protected] and including the following:
• An electronic signature of the alleged infringer.
• Identification of the material that has been removed or to which access has been disabled and the location at which the material appeared before it was removed or access to it was disabled.
• A statement under penalty of perjury that the alleged infringer has a good faith belief that the material was removed or disabled as a result of mistake or misidentification of the material to be removed or disabled.
• The alleged infringer’s name, address, and telephone number, and a statement that the Infringer consents to the jurisdiction of the Federal District Court for the judicial district of Arizona, or if the alleged infringer’s address is outside of the United States, for any judicial district in which Oğuzcan Günay may be found, and that the alleged infringer will accept service of process from the Complaining Party or an agent of such Party.
4.3.2. Upon receipt of a Counter Notification as described in Section 1 above, Oğuzcan Günay shall promptly provide the Complaining Party with a copy of the Counter Notification, and inform such Party that it will replace the removed material or cease disabling access to it in ten (10) business days. Oğuzcan Günay will replace the removed material and cease disabling access to it in not less than ten (10), nor more than fourteen (14), business days following receipt of the Counter Notification, unless Oğuzcan Günay first receives notice from the Complaining Party that such Complaining Party has filed an action seeking a court order to restrain the alleged infringer from engaging in infringing activity relating to the material on Oğuzcan Günay’s system or network.
4.4. Tekrarlayan İhlal Durumları
Bu politikayı tekrar eden bir şekilde ihlal eden ve telif hakkıyla korunan çalışmaları, ticari markaları ve diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal eden Oğuzcan Günay müşterilerinin ve hesap sahiplerinin, uygun olduğu durumlarda, sonlandırılmasını sağlamak Oğuzcan Günay politikasıdır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Bu Sözleşmeyle ilgili sorularınız olursa lütfen aşağıdaki adreslerden bize e-posta veya normal posta aracılığıyla ulaşın:

Oğuzcan Günay Tasarım Stüdyosu Hukuk Departmanı
Odunluk Mh. Odunluk Cd. No:13/C
16265 Nilüfer/Bursa/TR
[email protected]


Telif Hakkı © 2005-2019 Oğuzcan Günay Tasarım Stüdyosu, Basılı ve Dijital Hizmetler Tüm Hakları Saklıdır.